Koda ei tolereeri pankrotimenetlustes "skeemitamist"

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt: "Pankrotihaldurid on oma menetlustes näinud tihti olukordi, kus pankrotistunud ettevõtja või füüsiline isik püüab teha meeleheitlikke tehinguid, et viia vara välja, kuid sellega kahjustab ta selgelt võlausaldajate huve."

Pilt: freepik.com

Koda ei tolereeri pankrotimenetlustes "skeemitamist" (1)

Toimetaja: Meelis Piller

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt: "Pankrotihaldurid on oma menetlustes näinud tihti olukordi, kus pankrotistunud ettevõtja või füüsiline isik püüab teha meeleheitlikke tehinguid, et viia vara välja, kuid sellega kahjustab ta selgelt võlausaldajate huve."

Pankrotihaldurid tunnustavad riiki, kes on astunud pankrotihaldurite hinnangul jõulisemaid samme seoses pankrotimenetlusega. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul on pankrotihaldurid oma menetlustes näinud tihti olukordi, kus pankrotistunud ettevõtja või füüsiline isik püüab teha meeleheitlikke tehinguid, et viia vara välja, kuid sellega kahjustab ta selgelt võlausaldajate huve.

"Oleme seisnud selle eest, õigusloomes tuleks tähelepanu pöörata asjaolule, et pahatahtlikult äriühingu maksejõuetuse enam kui kolmel korral põhjustamisel tuleb ajutisel halduril esitada kohtule ettepanek ärikeelu rakendamiseks juhatuse liikme suhtes," sõnas Kristi Hunt.

Pankrotihaldurid on teinud hulgaliselt õigusloomelisi ettepanekuid, kuidas oleks võimalik parandada ettevõtluskeskkonda.  Muuhulgas oli näiteks üheks ettepanekuks, et osakapitali sissemakseta asutatud ettevõtete puhul kaetaks  pankrotihalduri kulud sissemaksmata osakapitali arvel. Kuna ilma osakapitali sissemakseta on Eestis loodud päris palju ettevõtteid, siis tagaks selline käsitlus, et taolise pankrotistunud osaühingu puhul oleks võimalik osamakse sissemaksu summat sisse nõuda vastutavalt isikult. Vastutava isikuna saab kohus kohustatud isikuks määrata kas juhatuse liikme või osaniku.

Raugevad pankrotimenetlused on juhtumid, kus võlgniku pankrot kuulutatakse välja, kuid see lõpeb raugemisega vara puudumise tõttu. Sellisel juhul jääb rahata nii võlausaldaja kui ka pankrotihaldur, kes jääb töötasuta. Praegu on sätestamata reeglid, kuidas selliste olukordade puhul pankrotihalduri töö tasustatakse. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda leiab, et taolises olukorras tuleks panna vastutus äriühingu juhatuse liikmele.

Olukorda saaks parandada teiste riikide eeskujul. Näiteks Soomes on loodud pankrotiombudsmani ehk maksejõuetuse institutsioon, kes võtab kahtlasemad pankrotiasjad süvendatud uurimisele riiklikul rahastamisel. Seeläbi tagatakse, et pankroti põhjuste uurimine toimub ka juhul, kui pankrotivõlgnikul üldse vara ei ole. Nii tagatakse võimalus, et pahatahtlikud pankrotimeistrid ei pääse vastutusest.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on riigi loodud avalik-õiguslik organisatsioon, mille liikmeteks on kõik valdkonnas tegutsevad pankrotihaldurid ja kohtutäiturid. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koda töötab selle nimel, et Eestist saaks võlavaba ühiskond.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...