Komisjon toetab väikesaarte reisijate autokastis vedamise erandit

Riigikogu majanduskomisjon otsustas istungil toetada väikesaartel veoauto kastis reisijate vedamise erandit ning tegi ettepaneku ühendada see väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seadusega.

Pilt: Scanpix

Komisjon toetab väikesaarte reisijate autokastis vedamise erandit

Riigikogu majanduskomisjon otsustas istungil toetada väikesaartel veoauto kastis reisijate vedamise erandit ning tegi ettepaneku ühendada see väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seadusega.

"Kehtiv seadus ei luba väikesaartel turismi ja puhkemajanduse raames sõitjaid veoauto kastis vedada, samas on seda juba aastakümneid tehtud," ütles komisjoni esimees Sven Sester pressiteate vahendusel BNS-ile. "Seadust muutes seadustatakse praegune olukord."

Majanduskomisjoni otsuse järgi võiks väikesaartel olla lubatud kohandatud veoautodes inimesi vedada tingimusel, et auto ei sõida kiiremini kui 40 kilomeetrit tunnis.

Lisaks otsustas komisjon ühendada inimeste veo erisuse väikesaartel juba menetluses oleva väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõuga.

MTÜ Eesti Saarte Kogu tegi suvel ettepaneku täiendada liiklusseadust nii, et inimeste vedu selleks kohandatud istepinkidega veokastis oleks lubatud.

Praegu on seaduse järgi lubatud kastis sõita veost saatval või veosele järele mineval isikul. Samuti tohivad sõitjaid kastis vedada kaitsevägi ja kaitseliit, mille sõiduki kiirus peab olema alla 60 kilomeetri tunnis.

Laadimine...Laadimine...