Kümne kuuga laekus linnakassasse 572 miljonit eurot

2018. aasta kümne kuuga laekus linnakassasse kokku 572 miljonit eurot, mis moodustab 83,7% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Pilt: Scanpix

Kümne kuuga laekus linnakassasse 572 miljonit eurot (1)

Toimetaja: Kairi Ervald

2018. aasta kümne kuuga laekus linnakassasse kokku 572 miljonit eurot, mis moodustab 83,7% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus kümne kuuga 384,8 miljonit eurot, moodustades 86,3% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 347,3 miljonit eurot ehk 85,3% aastaks planeeritust, kohalikke makse 11 miljonit eurot ehk 89,7% aastaks planeeritust ning maamaksu 26,5 miljonit eurot ehk 100,7% aastaks planeeritust.
 
Linna asutuste majandustegevusest laekus kümne kuuga 66,5 miljonit eurot ehk 83% aastaks kavandatust. Muid tulusid laekus kümne kuuga ligi 1,85 miljonit eurot, mis moodustab 99,2% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 111,5 miljonit eurot, moodustades 77,4% aastaks kavandatust.
 
Linna investeerimistegevusest on aasta kümne esimese kuuga laekunud 7,5 miljonit eurot ehk 64% planeeritust.
Väljamakseid tegi linn kümne kuuga kokku summas 559,1 miljonit eurot, mis moodustab 72,9% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 469,3 miljonit eurot, mis moodustab 78,5% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 65 miljonit eurot ehk 46,3% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 14,8 miljonit eurot.
 
Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes oktoobrikuu lõpu seisuga 71,4 miljonit eurot.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...