Mäggi: riigihangetel on oluline roll Eesti majanduses

Riigihangete kaudu suunati eelmisel aastal ettevõtlusse 2,3 miljardit eurot, mis moodustas riigi sisemajanduse kogutoodangust ligi 10 protsenti, märkis riigihalduse minister Janek Mäggi.

Pilt: Scanpix

Mäggi: riigihangetel on oluline roll Eesti majanduses

Toimetaja: Moonika Tuul

Riigihangete kaudu suunati eelmisel aastal ettevõtlusse 2,3 miljardit eurot, mis moodustas riigi sisemajanduse kogutoodangust ligi 10 protsenti, märkis riigihalduse minister Janek Mäggi.

Valitsus saab täna ülevaate riigihangete valdkonna olulisematest arengutest möödunud aastal, milleks olid uue riigihangete seaduse jõustumine, Euroopa Komisjoni kõrge hinnang Eesti riigihangete korralduse kohta ning e-riigihangete osakaalu kasv 93 protsendini kõikidest hangetest, teatas rahandusministeerium BNS-ile. 

Mäggi sõnul on Eesti riigihangete korralduses üks Euroopa parematest, mida näitab ka Euroopa Komisjoni kõrge hinnang. Nimelt hindas Euroopa Komisjon möödunud aastal Eesti riigihangete korraldust Euroopa ühtse turu riigihangete indikaatortabelis kõige kõrgema taseme vääriliseks.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Raigo Uukkivi sõnul kinnitab säärane tunnustus, et Eesti liigub riigihankepoliitika arendamisel õiges suunas. "Kuigi e-hangete osakaal oli 2017. aastal juba 93 protsenti jätkame riigihangete registri arendamist täielikult e-hangetele üleminekul," lisas ta.

Möödunud aastal oli rahandusministeeriumi fookuses uue riigihangete seaduse eelnõu menetlus ning seaduse jõustumisega seonduv koolitustegevus. Uus riigihangete seadus jõustus 2017. aasta 1. septembril.

Uukkivi sõnul tegeletakse jätkuvalt koolitamise ja nõustamisega, et tõsta riigihangete reeglite tundmist. Eesmärk on suurendada riigihangetes konkurentsi ning parandada väike- ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi riigihangetel osalemiseks ja kasutada riiklikke ressursse targalt hinnates hankeid rohkem kvaliteedist lähtuvalt.

Võrreldes aasta varasemaga kasvas nõustamispäringute arv 3151 päringuni, mille fookus oli peamiselt uue seadusega seonduval. Endiselt pöördusid küsimustega rahandusministeeriumi poole põhiliselt hankijad, 76 protsenti e-kirja teel esitatud päringutes moodustasid hankijate pöördumised. Keskse koolitusprogrammi raames toimusid uut seadust tutvustavad koolitused üle Eesti üheksas erinevas linnas.

Rahandusministeerium viis möödunud aastal läbi 21 taotluspõhist ning 20 plaanilist järelevalvemenetlust. Järelevalve tulemusena selgus, et valdav osa riigihangete rikkumistest tulenevad hooletusest, teadmatusest või tähelepanematusest. Jätkuvalt leidus, kuigi eelnevatest aastatest vähem, riigihanke õigusvastast osadeks jaotamist ning lihthanke ja hankemenetluse korraldamata jätmist.

2017. aastal alustatud 10 375 riigihankest vaidlustati vaid 1,7 protsenti, seega vaidlustatud hangete osakaal on Eestis jätkuvalt madal ning enam vaidlustatakse suuremamahulisi hankeid.

Riigihankemaastiku kokkuvõttes antakse tervikülevaade 2017. aastal riigihangete valdkonnas toimunu kohta. Esimene osa kajastab infot rahandusministeeriumi tegevuse kohta riigihankepoliitika kujundamise ja õigusloome, nõustamis- ja koolitustegevuse, riigihangete järelevalve ja riigihangete registri kohta. Teises osas esitatakse riigihangete registri andmete põhjal riigihangete statistilised andmed.

Laadimine...Laadimine...