Majandusteadlased uurivad erinevusi meeste ja naiste varade väärtuses

Kuna sissetulekud on meestel kõrgemad kui naistel, siis võib eeldada, et ka varade erinevus on Eestis meeste kasuks. Lisaks uuritakse palgalõhet. "Tavapäraste põhjustega, nagu näiteks meeste ja naiste vahelised erinevused haridustasemes ja erialavalikutes, ametikohtades ja tööajas, saab Eestis selgitada vaid väikest osa soolisest palgalõhest," sõnas TalTechi professor Tairi Rõõm.

Majandusteadlased uurivad erinevusi meeste ja naiste varade väärtuses (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

Kuna sissetulekud on meestel kõrgemad kui naistel, siis võib eeldada, et ka varade erinevus on Eestis meeste kasuks. Lisaks uuritakse palgalõhet. "Tavapäraste põhjustega, nagu näiteks meeste ja naiste vahelised erinevused haridustasemes ja erialavalikutes, ametikohtades ja tööajas, saab Eestis selgitada vaid väikest osa soolisest palgalõhest," sõnas TalTechi professor Tairi Rõõm.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi teadlased hakkavad koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga uurima soolisi lõhesid nii jõukuses kui sissetulekutes.
 
Uurimistöö esimeseks eesmärgiks on selgitada välja, kui suured on Eestis erinevused meeste ja naiste varade väärtuses. TalTechi professori Tairi Rõõmu kinnitusel on kavas hinnata näiteks finants- ja pensionivarade soolisi lõhesid. "Kui soolise palgalõhe teemat on Eestis palju uuritud, siis varade lõhed on veel kaardistamata territoorium. Tegemist on uudse ja vähekäsitletud uurimisteemaga, mille kohta ka mujal maailmas on ilmunud vaid mõned üksikud uuringud," rõhutab professor Rõõm.
 
Kuna sissetulekud on meestel kõrgemad kui naistel, siis võib eeldada, et ka varade erinevus on Eestis meeste kasuks. Uurimuses hinnatakse, kui suured on varade lõhed mitte ainult keskmiselt, vaid ka nende jaotuse erinevates osades. Samuti analüüsitakse, millest on varade erinevused põhjustatud, kasutades selleks kvantiilregressioonide meetodit.
 
Uurimisprojekti teiseks fookuseks on uurida naiste ja meeste vahelist palgalõhe. Professor Tairi Rõõmu sõnul on Eesti palgalõhe jätkuvalt suur, seda isegi vaatamata selle vähenemisele viimastel aastatel. "Ehkki seda teemat on käsitletud üsna mitmetes uuringutes, on meil endiselt vähe teadmisi selle kohta, mis Eesti kõrget soolist palgalõhet põhjustab. Tavapäraste põhjustega, nagu näiteks meeste ja naiste vahelised erinevused haridustasemes ja erialavalikutes, ametikohtades ja tööajas, saab Eestis selgitada vaid väikest osa soolisest palgalõhest. Seetõttu on meeste ja naiste palgaerinevuse uurimine jätkuvalt oluline," arutleb professor Rõõm.
 
Need kaks uurimisteemat on omavahel tihedalt seotud, kuna soolised lõhed varades on suures osas põhjustatud erinevustest sissetulekutes.
 
Uuringu tulemusena tuleb teadlastel teha ettepanekuid, kuidas rakendada veebilahendusi, et tõsta teadlikkust majanduslikust soolisest ebavõrdsusest ning vähendada sissetulekute ja varade erinevusi meeste ja naiste vahel.
 
Horizon2020 projekt "Income, wealth and gender: study and practical web tool for understanding gender pay and pension gaps in Estonia - the country with the biggest gender pay gap in the European Union" kestab kaks aastat. Projekti läbiviijateks on Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo (projektijuht Liisa Pakosta), Tartu Ülikooli majandusteaduskond (projektijuht dr. Jaanika Meriküll) ning Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituut (projektijuht professor Tairi Rõõm).

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...