MAKSUKONVERENTS OTSE! Mäggi: raha pole kunagi piisavalt palju

"Kõige tähtsam on see, et olemasolevat raha kasutataks targemalt ära ehk riik peaks andma kohalikele omavalitsustele rohkem võimalust ise otsustada, mida rahaga teha," rääkis riigihalduse minister Janek Mäggi. Vaata omavalitsusfoorumit "Maksupoliitika – regionaalarengu mootor" siit!

Pilt: Albert Truuväärt

MAKSUKONVERENTS OTSE! Mäggi: raha pole kunagi piisavalt palju

Toimetaja: Moonika Tuul

"Kõige tähtsam on see, et olemasolevat raha kasutataks targemalt ära ehk riik peaks andma kohalikele omavalitsustele rohkem võimalust ise otsustada, mida rahaga teha," rääkis riigihalduse minister Janek Mäggi. Vaata omavalitsusfoorumit "Maksupoliitika – regionaalarengu mootor" siit!

Täna algusega kell 10 toimub Tallinnas Kultuurikatlas 17. omavalitsusfoorum teemal "Maksupoliitika – regionaalarengu mootor".

32images

Jätkusuutliku maksupoliitika eesmärgiks regionaalarengus on kõikide kohalike omavalitsuste heaolu, mitte see, et halvasti tundvad omavalitsused tunneksid end paremini. "See on tasakaalustamise võti. Me peame mõtlema, millist mõistlikku maksukoormust me erinevates piirkondades tahame," rääkis riigihalduse minister Janek Mäggi. 

11 miljardit Eesti riigi eelarveks on Mäggi sõnul vähe. "Meil on koguaeg õhus häid ideid, mida teostada, aga meil ei ole selle teostamiseks kunagi piisavalt raha," rääkis Mäggi. "Kõige tähtsam on see, et olemasolevat raha kasutataks targemalt ära ehk riik peaks andma kohalikele omavalitsustele rohkem võimalust ise otsustada, mida rahaga teha." 

"Euroopa Liidu rahad on meid justkui ära rikkunud mõttega, et keegi teine teab justkui paremini, mida selle rahaga peab tegema. See ei ole kindlasti nii," nentis Mäggi.  

"Ei tasu endas luua illusiooni, et suurem rahahulk tähendab rohkem võimekust osta väärtusi kokku ja luua uusi väärtusi," tõi Mäggi näite, et palku tõstes tõusevad ka hinnad ja suur väärtust see oluliselt juurde ei loo.

"Täna peame keskenduma sellele, kuidas rohkem teenida nii kohaliku omavalitsusena kui ka riigina. Kas kõik teenused, mida pakume on vajalikud kulude kokkuhoidmiseks," selgitas Mäggi, et kohalikud omavalitsused peaksid saama ise otsustada, milliseid teenuseid oma inimestele pakkuda. 

"Ärge muretsege maksude pärast,vaid mõelge, kuidas olemasolevat raha paremini kasutada," märkis Mäggi, et maksupoliitika eesmärgiks peaks ühtlasi olema ka mingi probleemi lahendamine, näiteks alkoholiaktsiisi tõstmine vähendab alkoholi liigtarbimist. 

Kohalike omavalitsuste edukust mõjutab iseseisvus ja võim. "Iseseisvus eeldab finantsilist baasi," kinnitas Tallinna linnapea Taavi Aas. 

"See, kas diskussiooni all olevad muudatused ka reaalselt teostuvad, ei omagi nii suurt tähtsust," sõnas Aas, et ka lihtsalt arutlemine erinevate nurkade alt on viib lahendustele lähemale.

Näiteks arutluse all olev turismimaks ei suurendaks tulubaasi märgatavalt, kuid mitmekesistaks kohati liiga ühekülgset tulubaasi sellegipoolest. "Selle maksu suur eelis on ka see, et see ei puuduta kohalikke elanikke. Lisaks saavad ka väiksemad omavalitsused sellest tulu, kuna see motiveeriks neid turismi edendama." 

"Foorumi teema on aktuaalne nii linnadele ja valdadele, omavalitsuste liitudele kui ka loomulikult riigi tasandil," selgitas Tallinna linnapea Taavi Aas. "Maksupoliitika valikutest sõltub kohaliku omavalitsuste võimekus täita nendele seatud ülesandeid, sellest sõltuvad investeeringud ja maksupoliitikast tõotab saada ka üks 2019. aasta Riigikogu valimiste võtmeteemasid."

Aas osutas, et kohalik omavalitsus on iseseisev võimutasand ja see peab paremini kajastuma ka nende finantsilise tugevuses.

KAVA

09:15 - 10:00 Registreerimine, kohv ja suupisted

10:00 - 10:10 Taavi Aas, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna linnapea – foorumi avamine

10:10 - 10:30 Janek Mäggi, Riigihalduse minister – Jätkusuutlik maksupoliitika regionaalarengu nurgakivina

10:30 - 10:50 Jüri Võigemast, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor – Millised maksumuudatused on vajalikud vaesemate piirkondade järele aitamiseks?

10:50 - 11:10 Viktor Trasberg, Tartu Ülikooli majandusteadlane – Kas Eesti maksusüsteem on ummikus?

11:10 - 11:30 Aivar Riisalu, Tallinna abilinnapea – Kas kohalik omavalitsus peaks tegelema äriga?

11:30 - 11:50 Neeme Suur, Lääne-Nigula vallavolikogu esimees – Maksupoliitika kui kohaliku omavalitsuse arengu võtmeküsimus

11:50 - 12:20 Kohvipaus

12:20 - 12:40 Ahti Kuningas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler – Paremad ühendused ja maksupoliitika

12:40 - 13:00 Juhan Särgava, ettevõtja – Ettevõtja ootused maksupoliitikale

13:00 - 13:20 Henrik Rainio, Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit, finantsdirektor – Soome maksupoliitika ja selle elluviimine kohalikul tasandil (inglise keeles, tõlkega)

13:20 - 13:40 Uno Silberg, EL Regioonide Komitee liige, Kose vallavolikogu esimees – Euroopa Liidu eelarve arengutest

13:40 - 14:10 Paneeldiskussioon: osavõtjad Taavi Aas, Viktor Trasberg, Aivar Riisalu, Uno Silberg, Juhan Särgava


Foorumipäeva avaettekande teeb riigihalduse minister Janek Mäggi, kes keskendub jätkusuutlikule maksupoliitikale kui ühele regionaalarengu peamisele nurgakivile. Kohalike omavalitsuste vaatenurka tutvustavad Jüri Võigemast, Aivar Riisalu ja Neeme Suur. Eesti maksupoliitika hetkeseisule annab hinnangu Tartu Ülikooli majandusteadlane Viktor Trasberg.

Foorumi teise poole avab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga ettekanne, mis selgitab, kuidas maksupoliitika aitab kaasa paremate ühenduste loomisele. Ettevõtjate ootustest maksupoliitikale kõneleb ettevõtja Juhan Särgava. Soome maksupoliitika ja selle rakendamise kogemusi regionaaltasandil jagab Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu finantsdirektor Henrik Rainio. Euroopa Liidu eelarve arengutest räägib EL Regioonide Komitee liige Uno Silberg. Päeva lõpetab paneeldiskussioon.

Omavalitsusfoorumid on 2009. aastast saadik toonud kokku omavalitsustegelasi, eksperte ja teisi Eestimaa linnade ja valdade käekäigu vastu huvi tundvaid inimesi, et üheskoos arutada kohaliku elu sõlmküsimusi.    

Laadimine...Laadimine...