Mereinstituut: Estonian Celli heitvesi ei mõjuta Kunda lahte

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite poolt tänavu teostatud merekeskkonna seire raporti kohaselt puudub Estonian Celli heitveel negatiivne mõju Kunda lahe põhjataimestikule ja -loomastikule, samuti pole ületatud raskemetallide kontsentratsiooni piirnorme ning puudub heitvee mõju vee ja setete hapnikusisaldusele.

Pilt: Scanpix

Mereinstituut: Estonian Celli heitvesi ei mõjuta Kunda lahte

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite poolt tänavu teostatud merekeskkonna seire raporti kohaselt puudub Estonian Celli heitveel negatiivne mõju Kunda lahe põhjataimestikule ja -loomastikule, samuti pole ületatud raskemetallide kontsentratsiooni piirnorme ning puudub heitvee mõju vee ja setete hapnikusisaldusele.

"Raport kinnitas, et kõik selle aruande valmimiseks toimunud mõõtmised on tehtud vähem kui 3 kilomeetri kaugusel heitvee reaalse merre jõudmise kohast ja peegeldavad seega heitvee mõju piirkonna üldisele keskkonna seisundile," selgitas Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe pressiteate vahendusel. Merekeskkonna seire raport jõudis Estonian Cellini kolmapäeval, vahendas BNS.

Ehkki seirepunktid olid valitud tellimise hetkel teada olnud ainsat süvamere väljalasku arvestades, on tulemuste tõlgendamisel juba arvestatud lekke toimumisega ja süvamere väljalasuga kavandatust erinevas kohas.

Estonian Cellile väljastatud keskkonna kompleksloa nõuete järgi on ettevõte kohustatud regulaarselt läbi viima merekeskkonna seiret. Iga kolme aasta tagant viiakse läbi üks kord kuus aastaringselt seire, kus uuritakse heitvee mõju merevee kvaliteedile ja elustikule. Eelmine seire teostati 2014. aastal ja mingeid negatiivseid muutusi ei täheldatud.

Iga viie aasta tagant mõõdistatakse merepõhja põhjataimestik ja -loomastik ning kalakooslused. Samuti teostatakse saasteainete hajuvusarvutus meres. Eelmine sellelaadne uuring viidi läbi 2014. aastal. Uuringu tulemusel ei täheldatud mingeid negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse 100-protsendiliselt erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse.

Kõikehõlmav vastutustundlik ja keskkonnahoidlik mõtteviis on alates tehase rajamisest integreeritud Estonian Celli kõigisse protsessidesse ning on üheks edu faktoriks. Selline lähenemine pole pelgalt loodusressursist hoolimine, vaid hõlmab ausat ja avatud dialoogi töötajate, klientide, hankijate ja kõigi teiste huvigruppidega. Ettevõte on rakendanud täismahus kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid, mis on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 alusel. Estonian Celli ainuomanik on Austria juhtiv paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH.

Laadimine...Laadimine...