MICHAEL SPENCE: Vaestest mööda minev majanduskasv süvendab rahva umbusku riigi suhtes

Nobelistist majandusteadlase Michael Spence’i sõnul ei aita majanduskasvu vilju kõigile kättesaadavaks teha mitte analüüsid, vaid otsustav tegutsemine. "Inimesed peavad usaldama üksteist ja oma riiki. Jätkuv tegevusetus aga toidab võõrdumist, luues nii usaldamatuse ja paigalseisu surnud ringi."

Pilt: Scanpix

MICHAEL SPENCE: Vaestest mööda minev majanduskasv süvendab rahva umbusku riigi suhtes

Nobelistist majandusteadlase Michael Spence’i sõnul ei aita majanduskasvu vilju kõigile kättesaadavaks teha mitte analüüsid, vaid otsustav tegutsemine. "Inimesed peavad usaldama üksteist ja oma riiki. Jätkuv tegevusetus aga toidab võõrdumist, luues nii usaldamatuse ja paigalseisu surnud ringi."

"Lahenduste leidmiseks on vaja välja selgitada ebavõrdselt jaotunud majanduskasvu põhjused ja tagajärjed, " kirjutab nobelistist majandusteadlane Michael Spence arvamusportaalis Project Syndicate.

Spence toob välja, et kestva majanduskasvu eeldusteks on koherentne ning kohanemisvõimeline strateegia, mis põhineb ühistel väärtustel, eesmärkidel, usaldusel ja konsensusel. „Majanduskasv, mis ei ole kaasav on määratud läbikukkumisele," nendib ta. "Sellised mustrid ei suuda toota jätkusuutlikku kasvu, mida on vaja, et vähendada vaesust ning tagada inimeste baasõiguseid – tervist, turvalisust ja panustavaks ühiskonnaliikmeks olemist."

Majanduses võrdse kasvu saavutamine on Spence’i sõnul harva järk-järguline, vajades pigem ootuste ja poliitika järsku hüpet ning poliitilise ja sotsiaalse konsensuse fundamentaalset üleminekut. "Selliste üleminekute puhul on juhtidel esmatähtis roll, kuna just nemad tutvustavad rahvale alternatiivset vaatenurka, mis on rajatud ühistele väärtustele ja mida kõik saavad toetada," märkis Spence. "Selline juhtimine võib tulla nii ülalt, alt, või kasvõi esindajate grupilt, kuid kui vaadata kui püsiv on madala kasvu tasakaalupunkt, siis jääb ta paraku tavaliselt üldse tulemata."

Mittekaasav majanduskasv ei kasuta inimressurssi piisavalt, või kasutab seda valesti, mis tekitab aga poliitilisi ja sotsiaalseid konflikte. "Mittekaasava majanduskasvu järelmõjud on nähtavalt kõikjal meie ümber nii sotsiaalse polariseerumise, poliitiliste ummikute ja ebaselguste kui ka rahva usalduse kaotuse näol," kirjutab ta.

Viimase kolme aastakümne vältel on tehtud Spence’i hinnangul märgatavaid edusamme mittekaasava kasvu põhjuste leidmisel. "See on väga oluline, sest ainult väljakutset mõistes saame me sellele tõhusalt vastata," märkis ta. "Siiski ei ole analüüsid jõudnud laiema avalikkuse ette mistõttu ei ole paljud mittekaasava kasvu ohtudest teadlikud."

"Teatud inimgruppe eirava kasvu halvad mõjud majandusele mitmekordistuvad aja jooksul ja jätkavad selle tegemist, kuni valitsused mida ette võtavad," rõhutab ta.

Spence’i sõnul on lõpmatute "sahtlisse tehtud" analüüside asemel vaja reaalseid tegusid. "Otse öeldes, on analüüsidel küll oma rakendused, kuid muutused ei toimu ilma laialdase sotsiaalse ja poliitilise koondumiseta ühtsete väärtushinnangute ja eesmärkide ümber," kirjutab ta. "Inimesed peavad usaldama üksteist ja oma riike. Jätkuv tegevusetus aga toidab võõrdumist, luues nii usaldamatuse ja paigalseisu surnud ringi."

 

Laadimine...Laadimine...