Mullu laekus linnakassase 625 miljonit eurot

2017. aastal laekus linnakassasse kokku 625 miljonit eurot, mis moodustab 100,5% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Pilt: Scanpix

Mullu laekus linnakassase 625 miljonit eurot

2017. aastal laekus linnakassasse kokku 625 miljonit eurot, mis moodustab 100,5% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus 2017. aastal 412,4 miljonit eurot, mis on 102% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 372,2 miljonit eurot ehk 101,6% planeeritust ning kohalikke makse 13,3 miljonit eurot ehk 119,7% planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2017. aastal 82,1 miljonit eurot ehk 108,8% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 3,9 miljonit eurot, moodustades 121,8% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 117,1 miljonit eurot,  moodustades 102,2% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus 9,5 miljonit eurot ehk 39,8% planeeritust.

Väljamakseid tegi linn 2017. aastal kokku summas 646,6 miljonit eurot, mis moodustab 95,5% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 549,3 miljonit eurot, mis moodustab 94,8% kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 86,5 miljonit eurot ehk 100,5% kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 10,8 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes detsembrikuu lõpu seisuga 57,7 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...