Registreeritud töötus suurenes veebruaris kuuga protsendi võrra

Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga 1 protsendi võrra 33 656 töötuni, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,2 protsenti.

Pilt: Scanpix

Registreeritud töötus suurenes veebruaris kuuga protsendi võrra

Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga 1 protsendi võrra 33 656 töötuni, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,2 protsenti.

Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 100 ehk 30 protsenti. Töötukassa vahendas 2017. aastal keskmiselt 44 protsenti Eesti vabadest töökohtadest, vahendas BNS töötukassa teadet.

Registreeritud töötuse määr oli veebruaris kõrgeim Ida-Virumaal 10,3 protsendiga ja madalaim Harjumaal 3,7 protsendiga. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised 23 protsenti, oskustöötajad ja käsitöölised 18 protsenti ning teenindus- ja müügitöötajad 17 protsenti.

Veebruari keskpaigas avaldas statistikaamet andmed ka tööjõu-uuringu põhjal leitavate tööturunäitajate kohta 2017. aastal. Tööjõu-uuringu andmetel langes töötuse määr võrreldes 2016. aastaga 1 protsendipunkti võrra ja oli 2017. aastal 5,8 protsenti. Registreeritud töötuse määr suurenes aastaga 0,2 protsendipunkti, ulatudes 4,7 protsendini. Registreeritud töötus on suurenenud töövõime­reformi mõjul, võrreldes 2016. aastaga kasvas vähenenud töövõimega töötuna registreeritud klientide arv ligi 3500 võrra.

Veebruaris lisandus töötukassale vahendamiseks 3725 uut tööpakkumist, mida oli 14 protsenti vähem kui jaanuaris ning 11 protsenti vähem võrreldes aastataguse ajaga. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7926. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügi­töötajatele 22 protsendiga, oskustöötajatele ja käsitöölistele 19 protsendiga ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele 18 protsendiga pakutavatest töökohtadest.

Märtsi algul avaldas statistikaamet andmed ka vabade töökohtade arvu kohta 2017. aasta viimases kvartalis. Võrreldes 2016. aasta neljanda kvartaliga suurenes vabade töökohtade arv 17 protsenti, töötukassa vahendatavate töökohtade arv kasvas samal perioodil 12 protsenti.

Töötukassa teenustest osaleti veebruaris enim tööturukoolitustel, karjäärinõustamisel ja tööalase rehabilitatsiooni teenusel. Esmakordselt maksti veebruaris tööandjatele alaealise töötamise toetust, kokku 1686 inimese eest. Alaealise töötamise toetust saavad taotleda tööandjad, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele.

Veebruaris esitati töötukassale 4062 töövõime hindamise taotlust, mida oli 4 protsenti vähem kui jaanuaris. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga esitati töövõime hindamise taotlusi veebruaris 18 protsenti vähem. Töövõime hindamisotsuseid tehti veebruaris 3987. Neist üle 56 protsendil juhtudest määrati inimesele osaline töövõime, 32 protsendile määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud 10 protsendil juhtudest ning 2 protsendil juhtudest jäi taotlus menetlemata.

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

Laadimine...Laadimine...