3 kommentaari

klaarida tööpõlguritega

Vasta kommentaarile

Järsku rakendab riigipresident Konstantin Pätsi meetodeid elik rajada kolonii Tallinn-Harku kõikjal töllerdatavate tööpõlgurite tarvis ja vastav kontingent Harku turbarappa? Ikkagi Eesti Vabariik lausa vana hea EW või kuda? Saneerib kõik need lugematud totaalselt mõttetud sihtasutused ja ametid ning kõik vabanenud ressurss töhe.

Vello

Vasta kommentaarile

Nii nagu inimestel, ei saa ka riigil olla kolme või nelja kätt ja rikkus tuleb meil lõpuks ikka kõigil majja kanda vaid kahe käega. Ehk siis teisisõnu on juba algselt väär püüda arendada majandust, kus vajalike töökäta arv ületaks riigi tööealise elanikonna käte koguarvu. Kui me ei taha muidugi hakata kasvatama rahvaarvu tööealiste inimeste inimeste sissetoomise kaudu või kui meie ettevõtjatel ja riigil on võimekus eksisteerida teistes riikides asuvat tööjõudu kohapeal. Ülejäänud juhul peavad viimased lihtsalt tegelema millegi tasuvamaga kui meil seda täna tehakse, mis on siis tegelikult ka ainuvõimalik tee tööviljakuse kasvatamiseks, sinna juurde muidugi veel ka mittetootliku tegevusega hõivatute arvu vähendamine reaalselt vajalikule tasemele ja ei ühtegi inimest seal rohkem, kusjuures viimase eesmärgi saavutamiseks oleks hea kasutada ka administratiivseid meetmeid. Näiteks lisamaks igale sellisele töökohale.

V.Penskar

Vasta kommentaarile

Et eestis jätkuks töökäsi tuleb lõpetada kogumispensioni pärisorjus. Väljamaksetel siiani kolme kordne õigusriive. Endised kommunisti närud kallas ja nestor trellide taha.Ainult nii saab lahti korruptsioonist riigikogus.

Laadimine...Laadimine...