2 kommentaari

Andrus

Vasta kommentaarile

Tallinna linna seisukoht 21.septembril 2018, et koos Rail Balticuga ringraudtee rajamine on äärmiselt vajalik:
„Tallinna Linnavalitsus on korduvalt oma varasemates kirjades rõhutanud, et koos Rail Baltica raudtee kavandamisega saab ja tuleb lahendada ka Tallinna ümbersõiduraudtee ehk ringraudtee ehitamise küsimus, mis on vajalik nii Tallinna linna pikaajalisest arengust lähtuvalt ja linna siseste riskide vähendamiseks (Ülemiste ja Kopli kaubajaamad) kui ka Paldiski sadamate arenguks. Ülemiste kaubajaam, mille manööverdusteed põimuvad Rail Baltic raudteejaamaga ei ole kohane ega ohtu lahendus.

Rail Baltica väljavalitud trassivariant võimaldab igati arvestada Tallinna lõunapoolse raudtee möödasõiduga, tagades raudtee ehitamise võimaluse valdavas enamuses vajalikust ulatusest. Tallinna möödasõiduraudtee trass on planeeritud maakonnaplaneeringuga kogu ulatuses, mis loob head eeldused raudtee projekteerimiseks. Teist asukohta ringraudteele võimalik leida ei ole. Kui aga peaks juhtuma, et Rail Baltica raudtee projekteerimisel ringraudteed ei projekteerita ja konkreetsete tehniliste ja ruumiliste tingimustega ei arvestata, muutub praegu lihtsalt teostatav ringraudtee ehitamine sisuliselt võimatuks, sest Euroopa kaasfinantseerimisel rajatud töötava infrastruktuuri hilisem ümberehitamine on tehniliselt oluliselt keerukam ja kulukuselt ebamõistlik. Seetõttu on äärmiselt vajalik projekteerida koos Rail Baltic raudteega ka Tallinna ringraudtee koos juurdepääsudega arvestades reisirongide liiklusega.“
Täpsemalt saab lugeda siit: http://adr.rik.ee/mkm/dokument/5986708

Andrus

Vasta kommentaarile

Minister Kadri Simson kirjutas juba 27.juulil 2017 MKMi kirjas Tallinna linnale:
„Samas ei peaks Paldiski-suunalised kaubaveod lühikeses perspektiivis läbima Tallinna kesklinna ja Kopli kaubajaama ning kaubamahtude suurenemisel ka RB ühisterminali. RB trass külgneb Lagedilt kuni Tammemäe külani koridoriga, mis on Harju 2030+ maakonnaplaneeringu ja Eesti 2030+ üleriigilise planeeringuga ette nähtud 1520mm Tallinna ümbersõidu raudteeks, et Paldiski-suunalised kaubaveod saaks liikuda ümber Tallinna. Plaanime leida rahastamisvõimalusi Paldiski suuna paremaks ühendamiseks Euroopa Liidu 2021+ rahastamise eelarveperioodil ning pikemas perspektiivis ka Tallinna ringraudtee arendamiseks.“
Täpsemalt saab lugeda siit: http://adr.rik.ee/mkm/dokument/5387623

Laadimine...Laadimine...