1 kommentaari

maie

Vasta kommentaarile

Tubli Kadri, pea püsti edasi! Kummaline on lugeda peavoolumeedia väljaannetest, et inimesed ei soovi tasuta ühistransporti. Kas töesti? Tundub, et need artiklid on pigem produtseeritud teatud busiifirmade vöi ka Reformierkonna lobistajate poolt. Vaevalt, et Postimees vöi Päevaleht huvituvad, mida rahvas soovib, suurema osa rahvani ju need lehed isegi mitte ei jöua. Jäle Eesti vastupropagandameedia...

Laadimine...Laadimine...