Swedbank: Brexiti otsene mõju Eesti majandusele on väike

Kaubavahetuse mahtude muutuse negatiivne mõju Eesti majandusele oleks 0,19 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), selgus Swedbanki analüüsist.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Swedbank: Brexiti otsene mõju Eesti majandusele on väike

Toimetaja: Moonika Tuul

Kaubavahetuse mahtude muutuse negatiivne mõju Eesti majandusele oleks 0,19 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), selgus Swedbanki analüüsist.

Swedbanki hinnangul on Ühendkuningriigi (UK) Euroopa Liidust (EL) lahkumise ehk Brexiti otsene mõju Eestile suhteliselt väike, vahendas BNS.

Juhul kui UK peaks EL-ist lahkuma ilma kokkuleppeta ning riikidevahelised kaubandussuhted langevad Maailma Kaubandusorganisatiooni (WTO) reeglitele, siis oleks kaubavahetuse mahtude muutuse negatiivne mõju Eesti majandusele 0,19 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), selgub Swedbanki poolt avaldatud Brexiti mõju analüüsist Rootsile ja Baltimaadele.

Kerkivate kaubandustariifide mõju Eestile oleks seejuures 0,11 protsenti SKP-st ja muude regulatiivsete muutuste negatiivne mõju 0,09 protsenti SKP-st. Kokkuleppeta Brexiti negatiivne mõju Läti majandusele oleks 0,39 protsenti, Leedu majandusele 0,41 protsenti ja Rootsi majandusele 0,28 protsenti SKP-st.

Imporditariifide mõju Eesti impordile UK-st oleks Swedbanki hinnangul 17,3 miljonit eurot, millest suurima ehk 5,9-miljonilise osa moodustaks imporditud transpordivahendite kallinemine. Mõju Lätile oleks 29,9 miljonit eurot, Leedule 39,8 miljonit eurot ja Rootsile 341,8 miljonit eurot.

Eksporditariifide negatiivne mõju kaubavahetusele oleks Eesti puhul 7,9 miljonit eurot, millest 2 miljonit eurot moodustaks tööstuskaupade konkurentsivõime vähenemine. Mõju Läti ekspordile oleks 20,2 miljonit eurot, Leedu puhul 49,8 miljonit eurot ja Rootsi puhul 344,6 miljonit eurot.

Mitte-tariifiliste tegurite, nagu keerukate tolliprotseduuride, kvootide või muude diskrimineerivate takistuste, negatiivne mõju oleks Eesti majandusele ligi 20,3 miljonit eurot. Lätis 54,1 miljonit, Leedus 81,4 miljonit ja Rootsis 661,4 miljonit eurot.

Teenuste ekspordi ja impordi negatiivne mõju Brexitist oleks Eestis suhteliselt suurem, ulatudes 36,3 miljoni euroni. Sellest ligi pool tuleks transporditeenuste vähesemast osutamisest. Negatiivne mõju Lätile on hinnanguliselt 41,2 miljonit eurot, Leedule 34,6 miljonit eurot ja Rootsile 458,6 miljonit eurot.

Üldiselt ei ole UK osakaal Baltimaade väliskaubandusest kuigi suur, jäädes alla 3 protsendi. Osade sektorite lõikes on UK tähtsus siiski suurem, seda näiteks transpordivahendite, aga ka tubakatoodete osas.

Teenuste ekspordi osas võib kõige haavatavam olla finantssektor, milles on UK osakaal Baltimaade ekspordis kõige suurem – ligi 20 protsenti. Seejuures läheb Eesti finantsteenuste ekspordist UK-sse tervelt 23 protsenti.

Laadimine...Laadimine...