Tallinna linnakassasse laekus kahe kuuga 104,7 miljonit eurot

2018. aasta kahe esimese kuuga laekus linnakassasse kokku 104,7 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 16,1% aastaks planeeritud laekumistest.

Pilt: Scanpix

Tallinna linnakassasse laekus kahe kuuga 104,7 miljonit eurot

2018. aasta kahe esimese kuuga laekus linnakassasse kokku 104,7 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 16,1% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kahe kuuga 69,7 miljonit eurot, moodustades 15,9% aastaks kavandatust. Sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 67,3 miljonit eurot ehk 16,8% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 2,3 miljonit eurot ehk 19,7% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kahe kuuga 14,1 miljonit eurot ehk 18,5% aastaks kavandatust ning muid tulusid 419,6 tuhat eurot ehk 23,5% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 20,2 miljonit eurot, mis moodustab 16,3% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta teise kuuga laekunud 250,1 tuhat eurot ehk 2,5% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kahe kuuga kokku summas 109,5 miljonit eurot, mis moodustab 16% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 100,1 miljonit eurot, mis moodustab 17,9% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 9,3 miljonit eurot ehk 9% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 103,3 tuhat eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes veebruarikuu lõpu seisuga 53,1 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...