Tallinna Vee kasum kasvas mullu 24 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas möödunud aastal 5 protsenti 62,8 miljoni euroni ning puhaskasum kasvas aastavõrdluses 3,4 korda 24,2 miljoni euroni.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv foto

Tallinna Vee kasum kasvas mullu 24 miljoni euroni

Toimetaja: Moonika Tuul

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas möödunud aastal 5 protsenti 62,8 miljoni euroni ning puhaskasum kasvas aastavõrdluses 3,4 korda 24,2 miljoni euroni.

Kasumi kasvu toetas muuhulgas see, et mullu tuli firmal kanda 15,98 miljoni suurune täiendav kulu seoses kolmandate osapoolte kahjunõuete tarvis moodustatud eraldisega, tänavustes kuludes seda aga ei ole, kuna summa on juba kõrvale pandud, vahendas BNS. Eraldis võtab arvesse võimalikku kolme aasta tariifide erinevust, võttes arvesse Tallinna linna poolt 2010. aastal kinnitatud tariife ja konkurentsiameti metoodika alusel arvestatud tariifide vahet. Eraldis on 40 protsenti võimalikust kahjunõudest, see osakaal ei ole võrreldes 2017. aastaga muutunud.

Eelmise aasta neljanda kvartali arvestuses kasvas müügitulu 1,6 protsenti ehk 260 000 euro võrra 16,2 miljoni euroni, samas kui brutokasum kahanes 4,7 protsenti 8,4 miljonile eurole. Neljanda kvartali puhaskasum oli 5 miljonit eurot, samas kui mullu samas kvartalis oli ettevõttel 10,4 miljoni euro suurune puhaskahjum, teatas Tallinna Vesi börsile.

Neljanda kvartali brutokasumi kahanemise taga on madalamad sademevee kogumise ja puhastamise ja tuletõrjehüdrantide teenuse tuludega, millele aitasid kaasa suurenenud kemikaalide ning varade hoolduse ja remondi ning muud kulud. Seda tasakaalustasid joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemine, mida omakorda täiendasid kõrgem ehitusteenustega seotud kasum ning kahanenud elektrikulud ja saastetasud, kirjutas ettevõtte juhatus börsiteates.

Eraklientide müügitulu kasvas neljandas kvartalis 2,6 protsenti ja äriklientide müügitulu 2,9 protsenti, ettevõtte teatel saavutati märkimisväärne 8,8-protsendiline kasv saavutati ka ehituseteenuse- ning asfalteerimisega seotud müügist. Sademevee ärajuhtimise ja puhastamisega seonduv müük langes seevastu aga nii põhipiirkonnas kui ümberkaudsetes valdades tulenevalt väiksemast sademete hulgast.

Neljanda kvartali brutokasum vähenes 4,7 protsenti ehk 8,4 miljonile eurole. Brutokasumit mõjutasid peamiselt suurenenud vee- ja reoveeteenuse müügimahud, mida tasakaalustasid kõrgemad kulud kemikaalidele ning varade hooldusele ja remondile. Tallinna Vee ärikasum oli 5,3 miljonit eurot ja puhaskasum 5 miljonit eurot.

2018. aasta kokkuvõttes moodustas kogu ettevõtte müügitulust era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool 83,7 protsenti. Müügituludest 5,7 protsenti tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 9,6 protsenti tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1 protsenti muudest töödest ja teenustest.

Ettevõtte neto finantskulud olid 990 000 eurot, võrreldes 2017. aasta 940 000 euro suuruse neto finantskuluga. Suurenenud kulude peamiseks põhjuseks oli Tallinna Vee teatel madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida tasakaalustas madalam intressikulu, mille mõjud olid vastavalt miinus 190 000 eurot ja pluss 140 000 eurot.

Mullu investeeris ettevõte põhivarasse 10,4 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oli ettevõtte materiaalse põhivara väärtus 179,2 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 179,6 miljonit eurot.

2018. aasta neljanda kvartali lõpus töötas ettevõttes 310 töötajat, võrreldes 312 töötajaga 2017. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2018. aastal 296 töötajat, võrreldes 300 töötajaga 2017. aastal. 12 kuu keskmine töötajate arv püsis mõlemal aastal 316 töötaja juures.

Seejuures ootab Tallinna Vesi jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest vahekohtust.

Laadimine...Laadimine...