Tõniste: FIE-de maksustamine läheb lihtsamaks

Rahandusminister Toomas Tõniste hinnangul muudavad kolmapäeval riigikogus vastuvõetud maksumuudatused füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamise lihtsamaks.

Pilt: Scanpix

Tõniste: FIE-de maksustamine läheb lihtsamaks

Rahandusminister Toomas Tõniste hinnangul muudavad kolmapäeval riigikogus vastuvõetud maksumuudatused füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) maksustamise lihtsamaks.

"Seadusemuudatuste üheks eesmärgiks on FIE-na tegutsemise soodustamine, selleks luuakse FIE-dele äriühinguga sarnane maksuõiguslik keskkond. Lisaks laiendatakse seni töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi ka FIE-dele," ütles rahandusminister Toomas Tõniste pressiteate vahendusel BNS-ile.

FIE-de maksukeskkonna lihtsustamiseks muudeti FIE ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise reegleid. Tulumaksuseadusesse tehtud muudatused puudutavad vastuvõtu- ja reklaamikulude ning tasutud sotsiaalmaksu ettevõtlustulust mahaarvamist. Lisaks muudeti kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning olulisima muudatusena ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisel kehtestatud ülempiiri.

Osa muudatuste eesmärk on laiendada töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi ka FIE-le. Seadus muudab paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid. Seda nii ajutise töövõimetuse perioodi kui ka kalendrikuu kestel tegutsemise alustamise korral. FIE-le kehtestati ka tervise edendamise kulude ja töötajate lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles toitlustamiskulude mahaarvamise õigus.

FIE-de maksureeglite rahaline mõju vähendab maksulaekumisi hinnanguliselt 1,3 miljoni euro võrra. Eestis tegutseb üle 31 000 FIE.

Riigikogu võttis kolmapäevasel kolmandal lugemisel vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muudatuse, mis parandab FIE-de maksukeskkonda, suurendab kohalike omavalitsuste tulu ja muudab töötavate pensionäride tulumaksuvabastuse reegleid.

Laadimine...Laadimine...