Tööjõukulude osakaal SKP-st vähenes esmakordselt kuue aasta jooksul

Tänavu esimesel poolaastal vähenes tööjõukulude osakaal sisemajanduse koguproduktist (SKP) esmakordselt viimase kuue aasta jooksul, mis võimaldas ettevõtetel suurendada kasumeid ja investeeringuid.

Pilt: Scanpix

Tööjõukulude osakaal SKP-st vähenes esmakordselt kuue aasta jooksul

Tänavu esimesel poolaastal vähenes tööjõukulude osakaal sisemajanduse koguproduktist (SKP) esmakordselt viimase kuue aasta jooksul, mis võimaldas ettevõtetel suurendada kasumeid ja investeeringuid.

2017. aasta esimesel poolel vähenes lõhe tööjõu tootlikkuse ja palga vahel: tootlikkuse kasv kiirenes ja oli üle mitme aasta hoogsam kui palgakasv, vahendas BNS.

Tegu oli olulise pöördega, sest 2013-2016 suurenes kogu majanduse tööjõukulude osakaal SKP-st 46 protsendilt 50 protsendini. Esimest korda pärast 2011. aastat kahanes tööjõu ühikukulu 2017. aasta alguseks kauem kui kaks kvartalit järjest ja ettevõtete kasum suurenes, selgub Eesti Panga koostatud tööturu ülevaatest.

Reaalne tööjõu ühikukulu kahanes esimeses kvartalis 2,1 protsenti ja teises kvartalis 0,8 protsenti. Esimese kvartali vähenemise põhjustasid majanduskasvu kiirenemine ja palgafondi kasvu aeglustumine. Teises kvartalis küll palgafondi kasv jällegi kiirenes, 4,6 protsendilt 8,3 protsendini, kuid jäi siiski jooksevhindades alla majanduskasvule

Nominaalse tööjõu ühikukulu kasv, mis mõõdab tööjõukulu suurenemist ühe loodud reaalse lisandväärtuse ühiku kohta, aeglustus reaalsest näitajast vähem. Selle taga on Eestis toodetud kaupade ja teenuste suurem hinnakasv, millele aitas kaasa inflatsiooni kiirenemine väliskeskkonnas. Välispartneritega võrreldes kiirem nominaalse tööjõu ühikukulu kasv võib halvendada eksportijate võimet hinna alusel välisturgudel konkureerida.

Reaalse tööjõu ühikukulu kasv aeglustus 2017. aasta esimesel poolel enamiku tegevusalade puhul. Märkimisväärseim muutus toimus revideeritud andmete põhjal ehituse tegevusalal, kus tootmismahu kasvu ja hinnatõusu kiirenemine peatas 2016. aastal nähtud tööjõukulude osakaalu suurenemise lisandväärtuses. Töötlevas tööstuses, mis on peamine eksportiv tegevusala, reaalse tööjõu ühikukulu kasv 2016. aastal aeglustus, kuid hakkas 2017. aasta teises kvartalis taas hoogustuma.

Laadimine...Laadimine...