TOOMAS FREY: Metsaveoga rikutakse ära metsateed ja puude juured

"Metsaveoga rikutakse ära mitte ainult metsateed, vaid ka suured teed, sest koormad on väga suured," ütles ökoloog, geobotaanik ja metsateadlane, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Toomas Frey. "Kõigi äriplaanidega on ju niimoodi, et juhtuda võivaid äpardusi on raske ette näha, aga sellega tuleb äriplaani igal juhul arvestada. Ega siis metsatööstus ei saa olla ainukene, mis selle tõsiasjaga arvestama ei pea."

Pilt: Scanpix

TOOMAS FREY: Metsaveoga rikutakse ära metsateed ja puude juured

Urmas Kaldmaa

"Metsaveoga rikutakse ära mitte ainult metsateed, vaid ka suured teed, sest koormad on väga suured," ütles ökoloog, geobotaanik ja metsateadlane, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Toomas Frey. "Kõigi äriplaanidega on ju niimoodi, et juhtuda võivaid äpardusi on raske ette näha, aga sellega tuleb äriplaani igal juhul arvestada. Ega siis metsatööstus ei saa olla ainukene, mis selle tõsiasjaga arvestama ei pea."

"Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada teepiirangud ja neid piiranguid on aastast aastasse ka tehtud. Nüüd on küll kohalike omavalitsuste piirid muutunud ja  õiget otsustajat ei ole alati kerge leida," nendib Ökoloog, geobotaanik ja metsateadlane, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Toomas Frey tänast Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Erametsaliidu teadet, kus nad kuulutasid seoses erakordselt suure sademete hulgaga välja eriolukorra. "Tänastes märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga," rõhutavad liidud, kes nõuavad eriolukorra välja kuulutamist.

Äriplaanides tuleb ka ilmaga arvestada

"Selge on see, et metsaveoga rikutakse ära mitte ainult metsateed, vaid ka suured teed, sest koormad on väga suured. Metsamasinad rikuvad lisaks sellele ka puude juured ära," ütles Frey. "Metsatöösturid on tegelikult üks häbematu kamp."

"Praegu tuleb oodata, kui taliharjapäev (14. jaanuar) on ära ja kui maa on siis külmunud, saab metsa vedama hakata," soovitab metsateadlane. "Sula ilmaga ei saa metsatöid teha."

Frey hinnangul peab metsatööstuses ka võimalike ettearvamatustega arvestama. "Kõigi äriplaanidega on ju niimoodi, et juhtuda võivaid äpardusi on raske ette näha, aga sellega tuleb äriplaani koostamisel ja firma pidamisel igal juhul arvestada," tõdes ta. "Ega siis metsatööstus ei saa olla ainukene, mis selle tõsiasjaga arvestama ei pea."

"Oapõllud jäid ka tänavu koristamata ja sinna ei ole midagi parata," tõi Frey näite. "Lepingud ju kohustavad puidutööstust. Ärimaailmas tehakse lepingutes aeg-ajalt ka muudatusi ja täiendusi, kuid niimoodi ka ei saa, et kuulutame lepingud sellepärast kehtetuks, et ühele poolele need ei meeldi enam."

Metsatööstusele ei ole Frey hinnangul vaja ilmaolude tõttu mingeid toetusi anda, sest nende kasum on niigi küllaldane. "Ei ole ei riigi ega ka erametsaomanikel just nüüd vaja raiuda. Tuleb oodata maa külmumist," rõhutas metsateadlane.


Keskkonnaminister: tegemist on äärmusliku-, kuid mitte eriolukorraga

Keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler kutsus üles osapooli mõistmisele seoses soojast talvest tingitud keeruliste oludega metsandussektoris ja loodab, et olukorrale leitakse lahendus. "Nõustun keskkonnaministrina, et olukord Eesti metsades on eriline," tõdes ta. "Keskkonnaagentuuri andmetel on alates 2017. aasta augustist kuni käesoleva ajani olnud üle-eestiliselt järjepidevalt väga sademeterohked ilmastikuolud."
"Viimase poolaasta erakordselt vihmased ja üsna soojad ilmastikuolud on märkimisväärselt piiranud metsasektori ettevõtete töö tegemise võimalusi," ütles keskkonnaminister pressiteate vahendusel.

Keerulised ilmastikuolud on Kiisleri sõnul mõjutanud raskendavalt ka metsasektori ettevõtete võimekust oma lepingujärgsete kohustuste täitmisel, kuid eriolukorraga tegemist ei ole. "Kuigi tegemist ei ole hädaolukorra seaduse mõistes eriolukorraga, on tegemist kahtlemata erakordse olukorraga, millega toime tulemiseks paluvad metsasektori ettevõtted kõigi osapoolte mõistvat suhtumist ning rakendama võimalusel leevendusi kohustuste täitmisel ja nende vajakajäämisel," märkis Kiisler.

"Kutsun ka keskkonnaministrina kõiki osapooli võimalusel suhtuma mõistvalt metsasektori ettevõtete tänasesse keerulisse olukorda ning olema valmis koostööks ilmastikutingimustest tuleneva raske aja üleelamisel," rääkis minister. "Loodan väga, et viimastel päevadel olnud mõnevõrra külmemad ilmad jätkuvad, nii et ettevõtetel oleks peagi võimalik taastada tavapärane töörütm ja jätkata lepingujärgsete kohustuste õigeaegset täitmist."

 

Laadimine...Laadimine...