Tuleva aasta 500-eurose alampalga kokkulepe jõustub lähipäevil

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhi Peep Petersoni sõnul on nii ametiühingute keskliit kui tööandjate keskliit miinimumpalga kõnelustes kokkuleppe heaks kiitnud ning mõne päeva jooksul allkirjastavad osapooled kokkuleppe.

Pilt: Scanpix

Tuleva aasta 500-eurose alampalga kokkulepe jõustub lähipäevil

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhi Peep Petersoni sõnul on nii ametiühingute keskliit kui tööandjate keskliit miinimumpalga kõnelustes kokkuleppe heaks kiitnud ning mõne päeva jooksul allkirjastavad osapooled kokkuleppe.

Tööandjate ja ametiühingute esindajad on jõudnud kokkuleppele tõsta tulevast aastast alampalk 500 euroni; leppe alkirjastamiseni plaanivad sotsiaalpartnerid jõuda lähipäevil, vahendas BNS.

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhi Peep Petersoni sõnul on nii ametiühingute keskliit kui tööandjate keskliit miinimumpalga kõnelustes kokkuleppe heaks kiitnud ning mõne päeva jooksul allkirjastavad osapooled kokkuleppe.

Uue kokkuleppe alusel tõuseks 1. jaanuarist tunnitasu alammäär 2,97 euroni tunnis ning kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 500 euroni. Lisaks lepivad osapooled kokku edasise miinimumpalga tõstmise metoodikas aastani 2022.

Kokkuleppe kohaselt tõuseks töötasu alammäär kahekordses prognoositud tööviljakuse kasvu tempos, kuid mitte kiiremini kui kahekordses reaalse majanduskasvu prognoosist.

Samuti ei saa töötasualammäär langeda allapoole 40 protsenti keskmisest prognoositavast brutokuupalgast.

Töötasu alammääras võidakse erakorraliselt kokku leppida eelnimetatud punkte arvestamata juhul, kui keskmine kuupalk peaks kasvama kiiremini kahekordsest reaalsest majanduskasvust või kui majandus on neljal järjestikusel kvartalil kahanenud.

Aastast 2001 on tööturu osapooled töötasu alammääras läbirääkinud ja selle laiendatud kollektiivlepinguga kokku leppinud. Traditsioon on, et valitsus kehtestab tööturu osapoolte kokkuleppes toodud töötasu alammäärad hiljem ka oma määrusega.

Viimastel aastatel on Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit leppinud töötasu alammääras kokku kaheks aastaks. Käesoleval aastal on kehtiv tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga 40 tundi nädalas töötamise korral 470 eurot. Töötasu alammäärast madalamat tasu töötajale ei või maksta.

Laadimine...Laadimine...