6 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium«3
'3
Ristija Johannese jutlus
1 Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda
kõrbes:
2 „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
3 Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
„Hüüdja hääl on kõrbes:
Valmistage Issandale tee,
tehke tasaseks tema teerajad!”

4 Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja ta niuete
ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi.

5 Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja
kogu Jordani ümbruskonna rahvas,
6 ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
Johannes nad Jordani jões.

7 Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele
tulevat, ütles ta neile: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud
põgenema tulevase viha eest?
8 Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja
9 ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju
Aabraham!”, sest ma ütlen teile: Jumal võib siinsetest kividest
äratada Aabrahamile lapsi.
10 Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu,
mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle.
11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see,
kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle
jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
12 Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning
kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu
tulega.”

Jeesuse ristimine
13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast
Johannesel ristida.
14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja
lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!”
15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile
kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle
järele.
16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest
välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala
Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale,
17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg,
kellest mul on hea meel!”

nüanss

Vasta kommentaarile

Tööandja ei ole sotsiaalteenuse osutaja.

kontra postitas:

Tööandja peab täitma seadusi, vastupidisel juhul on ta kriminaalkurjtegija.

tühistab koondamisseaduse

Vasta kommentaarile

Midas lihtsamat kui tühistada see lihtsat koondamist võimaldav sm Tamsare seadus? Kas reformikommunistidest lõpuks villand ei saa?

mati

Vasta kommentaarile

Kas Tamsar hoolib millestki muust kui suuremast kasumist? Paluks meelde tuletada 10-ne aasta taguseid sündmusi, mil nn ettevötjate esindajad ja Reformierakond eesotsas Ansipiga tegid Eesti tööinimeste elu väga raskeks ja kibedaks. Just sel hetkel kui inimestel oli köige raskem, sest parasjagu kevusime sügavale masusse. Jah köigil oli raske - töötajatel ja ettevötjatel, ometi otsustas valitsus teha ettevötjate elu kergemaks ja töötajate oma raskemaks, vöimaldades ettevötetel kregsti inimestest lahti saada ehk koondada. See oli Reformierakonna ja ettevötjate organisatsiooni "geniaalne" panus Eesti majandusse, mis nüüd 10 aastat hiljem mitte ainult ei möjuta majandust vaid Eesti rahva eksistentsi. Ja see on selgelt REFORMIREKONNA SÜÜ. Inimesed ärge laske ennast lollitada ei sellest erakonnast ega nendest ettevötjate esindajatest, kes tegelikult soovivad vaid ratsa rikkaks saada, Eesti rahvas aga vöib vabalt kaduda.

Laadimine...Laadimine...