Uuring: heitgaaside vähendamise võimekus on suurim transpordis ja energeetikas

Kui eelmisel nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) tutvustatud uuringu kohaselt on kasvuhoonegaaside vähendamine transpordi sektoris kõige kulukam, siis keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu kohaselt on potentsiaal kasvuhoonegaaside vähendamiseks kõige suurem just transpordi- ja energiatootmise sektorites.

Pilt: Scanpix

Uuring: heitgaaside vähendamise võimekus on suurim transpordis ja energeetikas (1)

Kui eelmisel nädalal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) tutvustatud uuringu kohaselt on kasvuhoonegaaside vähendamine transpordi sektoris kõige kulukam, siis keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu kohaselt on potentsiaal kasvuhoonegaaside vähendamiseks kõige suurem just transpordi- ja energiatootmise sektorites.

Transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmisese sektorite heide moodustab riigi koguheitest kolmandiku. Järgmise kümnendi jooksul tuleb Eestil neis viies sektoris kasvuhoonegaase vähendada 13 protsenti ehk 600 000 tonni võrra, teatas keskkonnaministeerium BNS-ile.

Uuringu kohaselt on suurima heite vähendamise potentsiaaliga sektorid transport, väiksemahuline energiatootmine ja põllumajandus, kusjuures transport moodustab kõigi viie sektori heitest ligikaudu 40 protsenti.

"See uuring annab väga hea ülevaate, milline on meie hetkeolukord ning millised on võimalused kasvuhoonegaaside vähendamiseks. Kõikidel analüüsitud meetmetel on omad plussid ja miinused – mõni on esmapilgul kulukas riigile, mõni jällegi kipub liialt kodanike rahakoti kallale. Uuringus toodud meetmete loetelu ei olegi kohustuslik programm, vaid lihtsalt öeldes on tegu menüüga ning sellest valikust tuleb Eesti oludesse sobivaim komplekt kokku panna," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Uuring valmis keskkonnainvesteeringute keskuse, keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumi koostöös. Uuringu viis läbi OÜ Finantsakadeemia.

Samas avaldas MKM eelmisel nädalal Baltimaade energiamajanduse uuringu, milles selgus, et tõhusaim viis kasvuhoonegaaside vähendamiseks on muuta elektritootmist ning seejuures oleks uuringu kohaselt kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine transpordi- ja ehitussektorites tunduvalt kulukam.

"Nii Eestis kui ka Lätis ja Leedus saame taastuvenergia eesmärke saavutada kasutades kohalikke taastuvaid energiaallikaid. Taastuvenergia osakaalu tõstmiseks on majanduslikult kõige efektiivsemad viisid energiatõhususe meetmete rakendamine, tuuleenergia ja biomassi kasutamine, soojuspumpade rakendamine küttelahendustes ning päikeseenergia võimaluste rakendamine," ütles MKM-i energeetika asekantsler Ando Leppiman.

Uuringu autorid olid Soome teadus- ja tehnoloogia uurimiskeskus VTT ja Taani ettevõte Ea Energy Analyses, uuringu läbiviimist rahastas valdavalt Põhjamaade energeetika-alaste uuringute keskus Nordic Energy Research.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...