Uuring: Rail Balticu projekti toetavad 52 protsenti Eesti elanikest

Uuringufirma Rait Faktum & Ariko jaanuaris läbiviidud veebiküsitlusest selgus, et 52 protsenti Eesti elanikest toetavad Rail Balticu projekti ja peavad selle mõju Eestil positiivseks, projektile on vastu kolmandik ehk 33 protsenti küsitletutest.

Pilt: Scanpix

Uuring: Rail Balticu projekti toetavad 52 protsenti Eesti elanikest

Uuringufirma Rait Faktum & Ariko jaanuaris läbiviidud veebiküsitlusest selgus, et 52 protsenti Eesti elanikest toetavad Rail Balticu projekti ja peavad selle mõju Eestil positiivseks, projektile on vastu kolmandik ehk 33 protsenti küsitletutest.

Mõningane langus projekti toetajate ridades tuleneb peamiselt vene keelt kõnelevate elanike toetuse vähenemisest, mis on mõjutanud toetust projektile nii Tallinnas kui ka mujal Eestis. Sellest hoolimata toetab enamik 56 protsenti vastanud tallinlastest jätkuvalt Rail Balticu rajamist, teatas Rail Baltic Estonia OÜ BNS-ile.

Keskmisest rohkem on projektil toetajaid kõrgharitute seas, kellest 56 protsenti toetavad projekti ja 15-29 aastaste vanuserühmas, kellest toetavad projekti 59 protsenti vastanutest.

Üle poolte ehk 60 protsenti küsitlusele vastanud Rail Balticu trassi piirkonna elanikest hindavad projekti mõju Eestile positiivseks. Iseäranis nähakse positiivset mõju trassi piirkondade majandusele. Piirkonna inimeste toetus projektile on 54 protsenti.

Rail Balticu ühenduselt oodatakse jätkuvalt enim odavamaid ja mugavamaid ühendusi Euroopaga, mida nimetas 35 protsenti küsitletuist; kiiret ühendust Euroopaga nimetas 24 protsenti ja majandusarengut 19 protsenti.

Võrreldes eelmise aastaga on pisut kasvanud nende inimeste hulk, kes leiavad, et Rail Balticuga seotud otsused peaksid lähtuma ennekõike kogu meie piirkonna mitte ainult Eesti huvidest. Selliselt vastas 60 protsenti küsitletutest.

"Näeme arvamusuuringu tulemustest, et inimestel on endiselt Rail Balticu projekti kohta palju vastamata küsimusi. See annab meile selge signaali, et peame senisest enam tegema detailset teavitustööd," ütles Rail Baltic Estonia juhatuse liige Riia Sillave.

"Rail Balticu projekt on kiiresti edasi liikumas: äsja said kehtestatud maakonnaplaneeringud, mis tähendab, et saame alustada projekteerimisega, sealhulgas Ülemiste ja Pärnu reisiterminali projekteerimisega," lisas Sillave.

Avalikku arvamust Rail Baltica projekti kohta mõjutavad küsitlenute hinnangul peamiselt projekti tasuvus ja hind, aga ka raudtee rajamisega seotud keskkonnaküsimused, mille hajumise korral oldaks valmis Rail Baltica projekti toetama.

Varasemast enam mainiti, et projekti oldaks valmis toetama juhul, kui trass oleks kogu ulatuses kuni Kesk-Euroopani kiire – 160-240 kilomeetrit tunnis –, samuti, kui tekiks parem arusaamine trassile plaanitavate peatuste osas.

Uuringufirma Rait Faktum & Ariko viis käesoleva aasta 15.-26. jaanuarini läbi üle-Eestilise veebiküsitluse 1000 elaniku seas, kelle vanusevahemik oli 15-74 aastat.

Rail Baltic Estonia OÜ on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mis on loodud Eesti riigi huvide esindamiseks Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS ning projekti realiseerimiseks ning administratiivsete ja tehniliste ülesannete täitmiseks Eestis. Rail Baltic Estonia OÜ-s töötab kaheksa inimest.

RB Rail on loodud Rail Balticu projekti keskseks koordineerimiseks. Selle aktsiad kuuluvad võrdsetes osades Eesti RB Rail AS-ile, Läti SIA-le Eiropas Dzelzceļa Līnijas ja Leedu UAB-le Rail Baltica Statyba.

Rail Balticu projekt näeb ette Euroopa rööpmelaiusega raudtee ehitamise Tallinnast Poola-Leedu piirini. Projekti maksumuseks hinnatakse 5,8 miljardit eurot ning see peaks valmima 2026. aastal.

Laadimine...Laadimine...