Vabade töökohtade arv vähenes 17 protsenti 10 600 vaba töökohani

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides vähenes vabade ametikohtade arv neljandas kvartalis 17 protsenti 10 600 vaba töökohani; sellele eelnenud kolmandas kvartalis oli vabade töökohtade arv viimaste aastate suurim ehk 12 700.

Pilt: Scanpix

Vabade töökohtade arv vähenes 17 protsenti 10 600 vaba töökohani

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides vähenes vabade ametikohtade arv neljandas kvartalis 17 protsenti 10 600 vaba töökohani; sellele eelnenud kolmandas kvartalis oli vabade töökohtade arv viimaste aastate suurim ehk 12 700.

Võrreldes 2016. aasta neljanda kvartaliga kasvas ametikohtade arv 17 protsenti, teatas statistikaamet BNS-ile.

2017. aastal oli vabade ametikohtade arv esimeses kvartalis ligi 11 200, teises kvartalis ligi 12 000 ja kolmandas kvartalis ligi 12 700.

Ametikohtade koguarvus ehk vabad ja hõivatud ametikohad kokku, on endiselt kõige suurem osa töötlevas tööstuses 20 protsendiga, kaubanduses 15 protsendiga ja hariduses 10 protsendiga kõigist töökohtadest.

Töötleva tööstuse ja kaubanduse tegevusalad on samuti suurimad tööpakkujad ehk seal on vabade ametikohtade arv samuti kõige suurem. Ametikohtade koguarv oli neljandas kvartalis ligi 552 900. Eelnenud aasta neljandas kvartaliga võrreldes suurenes näitaja 0,9 protsenti ja 2017. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenes 1,1 protsenti.

Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli 2017. aasta neljandas kvartalis 1,9 protsenti, mis oli 0,4 protsendipunkti väiksem kui eelmises kvartalis ja 0,3 protsendipunkti suurem kui 2016. aasta neljandas kvartalis.

Vabade ametikohtade määr oli neljandas kvartalis kõrgeim info ja side tegevusalal 2,9 protsenti, haldus- ja abitegevustes 2,8 protsenti ning avalikus halduses ja riigikaitses 2,7 protsenti. Kõige madalam oli vabade ametikohtade määr mäetööstuses 0,2 protsenti ja kinnisvaraalases tegevuses 0,8 protsenti.

Kolmveerand ehk 74 protsenti vabadest ametikohtadest olid erasektoris ja iga neljas vaba ametikoht avalikus sektoris. Vabade ametikohtade määr oli 2017. aasta neljandas kvartalis kõrgeim riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes 2,7 protsendiga ning välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 2,4 protsendiga. Madalaim oli vabade ametikohtade määr Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 1,7 protsendiga ja kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes 1,1 protsendiga.

Enamik vabadest ametikohtadest olid nagu varemgi Harjumaal 68 protsenti, sealhulgas Tallinnas 53 protsenti. Järgnesid Tartu ja Ida-Viru maakond vastavalt 9 ja 5 protsendiga. Vabade ametikohtade arv oli väikseim Hiiu, Jõgeva ja Võru maakonnas.

Tööjõu liikumist iseloomustav tööjõu käive ehk tööle võetud ja töölt lahkunud töötajate arv kokku, oli 2017. aasta kolmanads kvartalis ligi 105 900, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 12 protsenti suurem ning 2016. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 18 protsenti suurem. Tööjõu käive vähenes aastataguse ajaga võrreldes mäetööstuses 24 protsenti ning kunsti, meelelahutusese ja vaba aja tegevusalal 7 protsenti.

Kõige enam suurenes tööjõu käive kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses 40 protsenti, veevarustuses; kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal 40 protsenti ning ehituses 38 protsenti. Nii tööle võetute kui ka töölt lahkunute arv oli endiselt suurim töötlevas tööstuses ning hulgi- ja jaekaubanduses.

Hinnangud põhinevad statistikatööl "Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine", mida statistikaamet korraldab alates 2005. aastast. 2017. aastal on valimis 12 600 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni ning valikuliselt uuritavate üksuste andmed laiendatakse üldkogumi valikuliselt uuritavale osale igas kihis eraldi.

Vabade ametikohtade arv on kõik kvartali teise kuu 15. kuupäeva seisuga vabad ametikohad, see tähendab vastloodud, vabad või töötaja lahkumise tagajärjel vabaks saavad tasustatavad ametikohad, millele tööandja otsib aktiivselt sobivat kandidaati väljastpoolt ettevõtet, asutust või organisatsiooni.

Laadimine...Laadimine...