Valitsus investeerib turismi arendamisse üle 38 miljoni euro

Eesti kogutulu välisturismist oli 2017. aastal 1,89 miljardit eurot ning turismiteenused moodustasid koguekspordist üle kümnendiku ja teenuste ekspordist pea kolmandiku.

Pilt: Albert Truuväärt

Valitsus investeerib turismi arendamisse üle 38 miljoni euro

Toimetaja: Moonika Tuul

Eesti kogutulu välisturismist oli 2017. aastal 1,89 miljardit eurot ning turismiteenused moodustasid koguekspordist üle kümnendiku ja teenuste ekspordist pea kolmandiku.

Valitsus kiitis heaks Eesti riikliku turismiarengukava rakendusplaani, mille alusel investeerib riik aastatel 2018-2020 turismi arendamisse üle 38 miljoni euro, vahendas BNS.

Arengukava eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana. Rakendusplaanis ette nähtud tegevuste elluviimine peaks tagama Eesti turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime, suurendama Eesti tuntust reisisihtkohana, toetama turismiteenuste eksporditulu teenimist ning turistide ööbimiste arvu kasvu, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Turism toidab majandust

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on turism oluline osa Eesti majandusest. Eesti kogutulu välisturismist oli 2017. aastal 1,89 miljardit eurot ning turismiteenused moodustasid koguekspordist üle kümnendiku ja teenuste ekspordist pea kolmandiku.

Käesoleva aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes oli turismiteenuste eksport 1,55 miljardit eurot ning see väljendas seejuures 5-protsendilist kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. "Järgneva kahe aasta jooksul tuleb hoida stabiilset kasvu ja tegutseda prioriteetsetel sihtturgudel," seadis minister edaspidiseks eesmärgi.

Perioodi 2018-2020 strateegilisteks tegevussuundadeks on jätkuvalt Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine, rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide arendamine, turismitoodete kvaliteedi ja piirkondlike turismisihtkohtade arendus ning turismiinfo parem juhtimine.

Konverentsid Eestisse

Rakendusplaan panustab muuhulgas Eesti tuntuse suurenemisele äri- ja konverentsisihtmaana, rahvusvaheliste suursündmuste ning kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisesse, mis muuhulgas aitavad vähendada turismi hooajalisust üle Eesti.

2019. aasta alguses avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uuesti rahvusvaheliste konverentside toetuse taotlemise. Toetuse eelarve on 300 000 eurot aastas, millega on võimalus panustada kümne rahvusvahelise konverentsi Eestisse toomisesse ja läbiviimisesse.

Eesmärkide saavutamiseks keskendub EAS-i turismiarenduskeskus koostöös partneritega rakendusplaani elluviimisel turistide üldarvu kasvatamise asemel kasvule just nendes valdkondades, mis toovad Eesti majandusse tulu kõige enam. Konkurentsivõimeliste turismitoodete arendamiseks jätkatakse turismiarenduskeskuse e-õppe keskkonna kaudu ettevõtete juhendamist välisturu nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja turundamiseks.

Fookusesse Aasia

Vastavalt kehtivale arengukavale on prioriteetseteks sihtturgudeks jätkuvalt Soome, Venemaa, Läti, Saksamaa, Suurbritannia, Norra ja Rootsi ning kaugturgudest Hiina, Jaapan ning USA. Olulises fookuses on Aasia turistide kiire kasvuga tegelemine.

Kuna arvuliselt on 2018. aastal kõige rohkem vähenenud turism Soomest, seda mullusega võrreldes 8 protsenti ja kuna majutatud turiste oli kolme kvartali kokkuvõttes aastaga ligi 59 000 võrra vähem, on EAS-i turismiarenduskeskusel kavas 2019. aastal aktiivselt tegeleda nii Soome turu languse põhjuste analüüsiga kui koostöös turismiettevõtjatega Soome turule suunatud uute toodete, teenuste arendusega paralleelselt toimivate tegevustega turul nähtavam olemiseks.

Laadimine...Laadimine...