Valitsus plaanib toetada väikesaartele laevade ostmist

Valitsus plaanib neljapäevasel istungil toetada püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise eelnõud, mille kohaselt muuhulgas tekiks võimalus väikesaarele riigi raha eest laev osta, kui liiniveo korraldamine pole otstarbekas.

Pilt: Scanpix

Valitsus plaanib toetada väikesaartele laevade ostmist

Valitsus plaanib neljapäevasel istungil toetada püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise eelnõud, mille kohaselt muuhulgas tekiks võimalus väikesaarele riigi raha eest laev osta, kui liiniveo korraldamine pole otstarbekas.

Kui kehtiva seaduse järgi peab olema tagatud vähemalt üks regulaarne transpordiühendus mandri või lähima suursaarega, siis eelnõu järgi tuleb arvestada elanike liikumisvajadusi, samuti põhjendatud liikumisviise. Näiteks kui regulaarse liiniveo korraldamine ei ole otstarbekas, siis on võimalik toetada väikesaarele kuuluva väikelaeva soetamist. Kehtivas seaduses nimetatud teistes teenustes, näiteks ööpäevaringne avariiside, varustamine elektrienergiaga, muudatusi ei tehta, vahendas BNS.

Eelnõuga muudetakse püsiasustusega väikesaarte elanikele teenuste tagamiseks täiendavate kulude katmiseks rahastamise korda. Väikesaarte toetuse vahendid nähakse eelnõu järgi ette iga-aastase riigieelarve tasandusfondis senise kohaliku omavalitsuse üksuse toetusfondi asemel.

Eelnõuga tehakse ka muid väiksemaid muudatusi, väikesaar võib kuuluda ka linna kui haldusüksuse koosseisu, saarvallas ei ole üldkogu kokkukutsumine kohustuslik ning saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksus kavandab väikesaare või saarterühma arengut oma arengukavas või eraldi väikesaare või väikesaarte arengukavas.

Eelnõuga muudetakse ka püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluseid ja sätestatakse kriteeriumid püsiasustusega väikesaarte nimistusse kuulumiseks.

Väikesaar kuulub nimistusse siis, kui selle pindala on alla 100 ruutkilomeetri ja seal elab eelmise kalendriaasta jooksul rahvastikuregistri andmetel vähemalt kahel erineval aadressil vähemalt viis isikut vähemalt kuue kuu jooksul aastas. Väikesaarte nimistu kehtestab eelnõu järgi valitsus oma määrusega. Kehtiva õiguse järgi on väikesaared nimetatud seaduses.

Seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 2018. aasta 1. jaanuar. Eelnõu rakendussätte kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus esmakordselt väikesaarte nimistu 2018. aastal ja sinna arvatakse lisaks eelnõus nimetatud tingimustele vastavatele väikesaartele lisaks seni seaduses nimetatud väikesaared. Püsiasutusega väikesaarte seaduse reguleerimisalas olevate väikesaarte elanike arv rahvastikuregistri andmetel on ligikaudu 1700.

Laadimine...Laadimine...