Valitsuse majandusarengukomisjon arutas tööjõupakkumise suurendamist

Valitsuse majandusarengukomisjon arutas teisipäeval, kuidas võiks motiveerida mitteaktiivseid inimgruppe tööjõuturul osalema ning kuidas kasutada kutsekoolide potentsiaali täiskasvanuõppes.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Valitsuse majandusarengukomisjon arutas tööjõupakkumise suurendamist

Valitsuse majandusarengukomisjon arutas teisipäeval, kuidas võiks motiveerida mitteaktiivseid inimgruppe tööjõuturul osalema ning kuidas kasutada kutsekoolide potentsiaali täiskasvanuõppes.

"Eesti majanduse jaoks on oluline suurendada nende inimeste hulka, kes teevad tööd. See aitab ettevõtjatel leevendada töökäte puudust ja vähendab ebavõrdsust ühiskonnas," ütles peaminister Jüri Ratas pressiteate vahendusel.

Hõivatud inimeste hulka on eelkõige võimalik suurendada töötute, mitteaktiivsete töösoovijate ja vaeghõivatute arvelt. Tööjõu-uuringu hinnangul on selliseid inimesi Eestis ligi 80 000.

"Samuti peab majandusarengukomisjon oluliseks lahendada kitsaskohad, mis takistavad Eestisse naasta inimestel, kes elavad ja töötavad praegu välismaal," rõhutas Ratas. Inimarengu Aruande kohaselt on selliseid inimesi ligi 150 000.

Tööturu probleemide lahendamiseks ei piisa siiski vaid tööturule inimeste juurdetoomisest, vaid tähtsad on ka inimeste oskused, märgitakse valitsuse pressiteenisuse saadetud teates. Sageli ei leia töötud ja mitte-aktiivsed inimesed tööd, sest nende teadmised ja kogemused ei vasta tööandjate poolt nõutavale.

Seetõttu arutas komisjon ka tööturukoolituse probleeme. Tõdeti, et oluline on tõsta kutsekoolide rolli tööotsijate koolitamisel, muutes kutsekoolide õppe individuaalsemaks, ajakohasemaks, paindlikumaks.

Eesti Töötukassa tellib koolitusi kahel viisil: riigihangetega ja koolituskaartidega, mis võimaldavad töötul valida koolituspakkuja, olgu selleks eraettevõte või kutsekool. Viimasel viisil tehakse üle 60 protsendi töötukassa koolitustest. Kutsekoolid võiksid pakkuda enam koolitusi mõlema koolitusliigi puhul.

"Tõsiasi on, et kutsekoolid suudavad tänasel päeval pakkuda väga kvaliteetset koolitust, mis ühendatuna ettevõtete vajadustega võimaldaks tuua olemasolevasse täiskasvanuõppesse paindlikkust," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta nentis, et selle võimaluse loomiseks tuleb läbi arutada erinevad õiguslikud lahendused.

Eraldi teemana tutvustas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo komisjonile äridiplomaatia strateegiat, mille eesmärk on ajakohastada Eesti äridiplomaatia tugistruktuure ja korraldust. Komisjon esitas omapoolsed ettepanekud ja kiitis strateegia tegevussuunad heaks. Minister Palo sai ülesandeks töötada välja koostöös välisministriga äridiplomaatia tegevusplaani 2018. aasta esimeses kvartalis.

Majandusarengu valitsuskomisjoni tööd juhib peaminister, komisjoni liikmed on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Palo, haridus- ja teadusminister Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning välisminister Sven Mikser. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

Laadimine...Laadimine...