Autojuhid ei ole valmis sõiduki juhtimist tehnoloogiale loovutama

Uuring näitab, et kuigi isejuhtivates sõidukites nähakse potentsiaali liiklusohutuse parandamiseks, tunneks end sellise roolis mugavalt vaid veidi üle veerandi juhtidest.

Pilt: Scanpix

Autojuhid ei ole valmis sõiduki juhtimist tehnoloogiale loovutama

Uuring näitab, et kuigi isejuhtivates sõidukites nähakse potentsiaali liiklusohutuse parandamiseks, tunneks end sellise roolis mugavalt vaid veidi üle veerandi juhtidest.

Tänu tehnoloogia arengule on teedele jõudmas isejuhtivad sõidukid, millega sihtkohta jõudmiseks piisab juhil vaid aadressi sisestamisest. Autojuhtide seas läbiviidud uuring näitab, et kuigi isejuhtivates sõidukites nähakse potentsiaali liiklusohutuse parandamiseks, tunneks end sellise roolis mugavalt vaid veidi üle veerandi juhtidest.

Goodyear viis koostöös Londoni Majandus- ja Poliitteaduste kooliga Euroopa autojuhtide seas läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada autojuhtide suhtumine isejuhtivatesse sõidukitesse. Uuringu kohaselt peab 43 protsenti autojuhtidest isejuhitavaid sõidukeid liikluses ohutumaks, kuna enamik õnnetusi juhtub inimlike eksimuste tõttu. Isejuhtivate sõidukite eeliseks peetakse  peamiselt emotsioonide puudumist, mis võivad mõjutada juhtimist ja seeläbi ka ohutut liiklemist. Kuna isejuhtivatelt sõidukitelt oodatakse juhindumist liiklusreeglitest, nähakse neis ka potensiaali kaasjuhtide liikluskäitumise parandamiseks.

Uuringust selgub, et kuigi autojuhtidele pakub huvi võimalus kasutada auto juhtimisele kuluvat aega muudeks tegevusteks, näiteks lõõgastumiseks või töötamiseks, tunneks end isejuhtivas sõidukis mugavalt vaid veidi üle veerandi vastanutest ning vähem kui kolmandik tunneks end mugavalt selle kõrval liigeldes. Enamik vastanutest (82 protsenti) tunnistab, et ei julge loovutada kontrolli sõiduki üle tehnoloogiale, eelistab ise teeolusid jälgida ja sõidukit juhtida. 73 protsenti autojuhtidest kardab sellise sõiduki juures talitushäireid ning 60 protsenti muretseb, et tehnoloogial puudub terve mõistus inimeste juhitavate autodega samal teel liiklemiseks. 

Luksemburgis asuva Goodyeari innovatsioonikeskuse peadirektori Carlos Cipollitti sõnul on transpordi tuleviku kujundamisel oluline mõista, kuidas autojuhid kogevad teel olekut ja milline on nende suhtumine isejuhtivatesse sõidukitesse. „Loodame, et uuringuga kogutud andmed aitavad kõigil osapooltel teha paremini koostööd, et isejuhtivad sõidukid saaks edukalt kasutusele võtta,“ kommenteeris Cipollitti.

Goodyeari ning Londoni Majandus- ja Poliitteaduste kooli koostöös läbi viidud uuringu käigus küsitleti ligi 12 000 autojuhti 11 Euroopa riigis. Lisaks viidi läbi fookusgrupi intervjuud 48 osalejaga 4 Euroopa riigis. Uuring toetub 2015. aastal laialdast kajastust leidnud teaduslikule uurimustööle, mis käsitleb sõidukijuhtide sotsiaalset käitumist teel olles ning on osa Goodyeari nutikale, ohutule ja jätkusuutlikule liiklemisele keskendunud ThinkGoodMobility platvormist. 

Laadimine...Laadimine...