Justiitsminister Aeg: liiga pikk menetlusaeg kõigutab usku õigusriiki

"Üksikutes kohtuasjades on olnud liiga pikk menetlusaeg. Nende kohtuasjade vastu on ka suur avalik huvi, mistõttu kõigutab selline ebamõistlik menetlusaeg usku õigusriiki," ütles reedel Kumu kunstimuuseumis toimunud kohtunike iga-aastase täiskogu avamisel justiitsminister Raivo Aeg.

Pilt: Scanpix
Krimi Kohus

Justiitsminister Aeg: liiga pikk menetlusaeg kõigutab usku õigusriiki (1)

Toimetaja: Toomas Raag

"Üksikutes kohtuasjades on olnud liiga pikk menetlusaeg. Nende kohtuasjade vastu on ka suur avalik huvi, mistõttu kõigutab selline ebamõistlik menetlusaeg usku õigusriiki," ütles reedel Kumu kunstimuuseumis toimunud kohtunike iga-aastase täiskogu avamisel justiitsminister Raivo Aeg.

Aeg kritiseeris ka olukorda, kus pankrotimenetluse eesmärgid jäävad täitmata millega kannatavad ärisuhted. Juriidiliste isikute pankrotimenetlused on plaanis üle anda Harjumaa kohtunikele. "Suurem spetsialiseerumine ja menetluse läbiviimise reeglite jälgimine paraneb märgatavalt, kui me otsustame pankrotiteenistuse luua," sõnas ta ning avaldas lootust ka ettevõtjate häält kuulda, kellele süsteem on suunatud.

Aeg sõnas, et kuigi kriminaal- ja menetlusajad on üldiselt head, siis üksikutes kohtuasjades on liiga pikk periood, mille vastu on ka suur avalik huvi. Seega kõigutab ebamõistlik menetlusaeg usku õigusriiki.

Paberdokumendid kaovad kohtusüsteemist

Eraldi teemana puudutas Aeg kogu menetluskaare digitaliseerimist, mis on omaette eesmärk ning muudab töö kiiremaks ja kergemaks. "Kõigil tuleb käia ajaga kaasas, kuid kohtus on paberist raske lahti saada," sõnas ta ning küsis, kas paberiga töötamine tundub otstarbekas olevat. "Mitmed kohtunikud kasutavad digitaalseid lahendusi, et asendada paberlik menetlus. Palun kohtunikel aktiivselt kaasa mõelda, et luua digitaalne toimik," sõnas ta ning meenutas Riigi Teataja valgeid vihikuid, mis on jäänud ajalukku.

"Menetlusseadustikud on paberkandjal olemas, kuid keegi ei prindi Riigi Teatajat välja," märkis ta ning osutas, et  ajapikku jääb printimist vähemaks ning paberi kokkuhoid pole ainuke eesmärk, vaid väheneb pabertoimikute tassimine ja arhiivide maht. "Arendame edasi ka digi-toimikut ja kohtute infosüsteemi," sõnas ta.

Aeg märkis oma kõnes ära ka traagilise liiklusõnnetus Saaremaal, mis tõstis tähelepanu alla joobes juhtimise. "Peame keskenduma joobes juhtimise ennetamisse, peaksime saatma kriminaalses joobes tabatud inimesed tervisekontrolli," sõnas ta, kuid tõdes, et meil pole kohti, kuhu saata ravile alkoholisõltlased. Ühe vahendina nimetas ta ka elektroonilist jälgimist.

Vaimuhaige koht pole vanglas

Aegi sõnul ei saa kõrget retsidiivsust lahendada, kui me ei tegele vaimse tervise häirega, sest tegelikkuses on häired aladiagnoositud.

"Kas nende inimeste koht on vanglas. Pigem ei. Selline inimene tuleb suunata arsti või psühholoogi juurde. Politseinik ei saa aru, kas tegu on joobes inimese jauramisega või vaimse häirega inimesega. Vajame meditsiini ja õigussüsteemi koostööd," sõnas Aeg.

Ta väitis ka, et psühhiaatriaekspertiisi tellimine pole alati vajalik ning osutas, et meil pole kasutatud vaatlemist kohtueelses menetluses, et kas inimesel on vaimse tervisega probleeme või mitte. "Vangla on hiljaks jäänud etapp," sõnas ta. Eraldi nimetas ta taastava õigluse rakendamist, et kannatanu huvid oleks samuti esindatud.

Aeg ütles, et ehkki digitaalsed kohtulahendused on head, siis muudatusi viivad ellu inimesed, kes kõik on olulised ja annavad panuse õigusrahu tagamisse. Ta märkis, et  rahulolu-uuringud näitavad, et rahulolu kohtutes on keskmisest kõrgemal tasemel.  "Muidugi mõjutavad pühendumust ja rahulolu, et kohtusüsteemis töötajad saavad tegeleda inimeste õiguste ja õigusriigi kaitseks, mis on suur privileeg ja veel suurem vastutus," märkis ta.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...