Kooliteed alustanud laste vanemad saavad linnalt toetust taotleda

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on laste koolisaatmine kahtlemata peredele suur väljaminek, ent Tallinna sissekirjutus aitab peresid Eesti suurima ranitsatoetusega - 320 eurot. Toetuse saamiseks tuleb elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale taotlus esitada.

Pilt: Scanpix

Kooliteed alustanud laste vanemad saavad linnalt toetust taotleda

Toimetaja: Moonika Tuul

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on laste koolisaatmine kahtlemata peredele suur väljaminek, ent Tallinna sissekirjutus aitab peresid Eesti suurima ranitsatoetusega - 320 eurot. Toetuse saamiseks tuleb elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale taotlus esitada.

Tallinn toetab laste koolitee algust 320 euroga. Esmakordselt kooli minevale lapsele makstakse toetust tingimusel, et nii laps kui vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on laste koolisaatmine kahtlemata peredele suur väljaminek, ent Tallinna sissekirjutus aitab peresid Eesti suurima ranitsatoetusega. "Tallinna elanikel on mitmeid olulisi eeliseid. Meil on välja töötatud üsna laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem, sh sünnitoetuse ja lapsehoiuteenuse hüvitamine, koolitoetus, tasuta toit koolides ja lasteaedades, erinevad vajaduspõhised peretoetused, toimetulekutoetus ja palju muud," sõnas Mölder.

Toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil, asub õppima Tallinna kooli ja on kantud õpilaste nimekirja.

Toetus summas 320 eurot makstakse kahes osas: 50% lapse kooliminekul ja 50% juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud, elavad ühel aadressil ja laps õpib Tallinna koolis.

Toetuse saamiseks tuleb elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale taotlus esitada. Taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest, st kuni novembrikuu lõpuni. E-taotluse saab esitada Tallinna iseteeninduskeskkonnas alates 12. septembrist.

Lisaks eelnimetatud toetusele on võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat toetust neil isikutel, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (500 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast (400 eurot).

Lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks makstakse toetust kalendriaastas kuni 350 eurot. Toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus on kuni 32 eurot.

Vastav informatsioon veebilehel https://www.tallinn.ee/est/toetused.

Laadimine...Laadimine...