Kuidas aru saada inkasso nõudest ja kuidas enda õigusi kaitsta?

Suurel osal inimestest on oma elus tulnud kokku puutuda inkassoettevõtte poolt saadetud nõudega ning sageli tekitavad need hirmu ja segadust. Eesti Õigusbüroo jagab kasulikke nõuandeid.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Kuidas aru saada inkasso nõudest ja kuidas enda õigusi kaitsta?

Suurel osal inimestest on oma elus tulnud kokku puutuda inkassoettevõtte poolt saadetud nõudega ning sageli tekitavad need hirmu ja segadust. Eesti Õigusbüroo jagab kasulikke nõuandeid.

1. Ära jäta inkasso poolt saadetud nõuet tähelepanuta!

Tähelepanuta jäetud rahaline nõue võib kasvada suureks rahaliseks kohustuseks. "Hakka tegutsema juba peale esimese võlgnevuse teate kättesaamist!" soovitab Eesti Õigusbüroo peajurist Janno Perv.

2. Tutvu inkasso poolt saadetud materjalidega!

Tavapäraselt saadetakse inkasso poolt lihtkirjalik teade nõude kohta, milles on lühidalt kirjeldatud põhinõude ja kõrvalnõuete suurus. Probleem seisneb aga selles, et teates ei ole üldjuhul kirjeldatud nõude tekkimise aluseid ega selgitatud võlgnevuse arvutuskäiku.


3. Võta inkassoga ühendust e-maili teel!

"Soovitame kõigil nõude saanud inimestel koheselt võtta ühendust inkassoettevõttega ja just e-kirja teel ning paluda saata nõude aluseks olevate dokumentide koopiad ning nõude (põhinõude ja kõrvalnõuete) esitamise põhjendus," annab Perv nõu. "E-kirjaga saadetava päringu puhul saab pärast tõendada, et olete olnud huvitatud nõude kohtuvälisest lahendamisest."

4. Kontrolli, kas nõue on aegunud või mitte!

Pärast inkasso poolt saadetud nõude aluseks olevate dokumentide saamist tuleb kontrollida, ega inkasso poolt esitatud nõue aegunud ei ole. Kõige enamkasutatava aegumise aluse kohaselt aegub suur osa nõudeid 3 aastaga. 


5. Palu inkassolt selgitust võlgnevuse suuruse kohta!

Kui esitatud nõue ei ole aegunud tuleb paluda inkassolt selgitust põhinõude (võlgnevuse) suuruse kohta ja saada aru, kas kõrvalnõuded on põhjendatud. Põhi- ja kõrvalnõuetest täpsemalt lisas 3.

Eesti Õigusbüroo peajurist Janno Perv soovitab enne võlgnevuse tasuma asumist tutvuda eelpool toodud näpunäidetega, kuna juba tasutud maksete tagasinõudmine on ajakulukas ja käib üldjuhul läbi kohtumenetluse. “Kui esitatud nõue on põhjendatud ja seadustega kooskõlas, soovitan jõuda inkassoga kokkuleppele nõude tasumise osas. Kuid siin tuleb kindlasti jälgida, et maksegraafiku koostamisel ei muudetaks olemasolevat põhinõuet ja kõrvalnõuet uueks põhinõudeks (ei pandaks nõudeid kokku), kuna selline kokkulepe suurendab kohustusi,” sõnas Perv.

Perv soovitab abi saamiseks õigeaegselt juristi poole pöörduda. Tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta saab lähemalt lugeda aadressil www.juristaitab.ee

 

Laadimine...Laadimine...