Laps peab saama suhelda mõlema vanemaga ka eriolukorra ajal

"Ainuüksi asjaolu, et meil on eriolukord seoses viirusega, ei saa olla aluseks suhtlemiskorra mittetäitmiseks," ütles HUGO.legal jurist Anu Baum. "Lapse õigus suhelda mõlema vanemaga on alati oluline ja täna veelgi aktuaalsem."

Laps peab saama suhelda mõlema vanemaga ka eriolukorra ajal

Toimetaja: Sandra Lepik

"Ainuüksi asjaolu, et meil on eriolukord seoses viirusega, ei saa olla aluseks suhtlemiskorra mittetäitmiseks," ütles HUGO.legal jurist Anu Baum. "Lapse õigus suhelda mõlema vanemaga on alati oluline ja täna veelgi aktuaalsem."

Märtsis alanud eriolukord on oma probleemide ja küsimustega jõudmas lainena juristide töölauale - palju uuritakse loomulikult töösuhete kohta, aga eriolukord puudutab ka muid teemasid. Näiteks on viimasel nädalal sagenud küsimused seoses suhtlemiskorraga, samuti ollakse kohe varsti kimpus töö nappuse tõttu elatise tasumisega. 

Baum selgitab suhtlemiskorraga seonduvat - kuidas oleks mõistlik eriolukorras käituda nii, et lapsed ei kannataks:

Kuigi maailm on muutunud natukene kummalisemaks paigaks, ei ole muutunud aluspõhimõtted - lapsed tahavad süüa iga päev ning  lapsel on õigus mõlemale vanemale. Lapse õigus suhelda mõlema vanemaga on alati oluline ja täna veelgi aktuaalsem – laps vajab enda ümber turvalist keskkonda ja elukorraldust. Mida segasemad ja ärevamad on ajad, seda suuremat turvatunnet peavad vanemad suutma lapsele pakkuda.

Ka eriolukorras peab suhtlemiskorda täitma

Viimase nädala jooksul on sagenenud lahus elavate vanemate küsimused selle kohta, et kas vanemate vahel kokkulepitud suhtlemiskorda peab täitma ka eriolukorra tingimustes, kus inimeste vahetud kontaktid ei ole soositud ning kuri viirus meid kõikjal jahib. Kiire ning lühike vastus on, et jah, üldjuhul peab küll. Ainuüksi asjaolu, et meil on eriolukord seoses viirusega, ei saa olla aluseks suhtlemiskorra mittetäitmiseks. 

Loomulikult on eelduseks see, et mõlemad vanemad käituvad mõistlikult ning aduvad olukorra tõsidust, st kui on kehtestatud liikumispiirangud, siis kehtivad need kõigile, ka lapsevanematele. Õnneks on täna suletud mänguväljakud, kinod ja ka kaubanduskeskused, seega on riik võtnud ära suure osa vanemate hirmudest mida peamiselt täna kardetakse - aga mis siis, kui teine vanem läheb lapsega rahvarohkesse kohta. 

Eelduslikult tuleb suhtlemiskorda täita ka erakorraliste asjaolude ilmnemisel, see tähendab, et ainult eriolukord ei saa olla põhjuseks, miks suhtlemiskorda ei täideta. Samas saavad suhtlemiskorra mittetäitmisel olla aluseks konkreetsed objektiivsed kriteeriumid. Näiteks, kui vanemal või lapsel ilmnevad haigustunnused, siis on see piisav alus selleks, et vanema ja lapse kohtumine ei peaks toimuma. Me keegi ei suuda ise kodus ennast testida ja teha kindlaks, kas tegemist on kevadise külmetuse, gripi või koroonaga. Haigusnähtude ilmnedes on aga igal juhul mõistlik eralduda ja mitte teiste inimestega kokku puutuda.

Vanemad peavad koostööd tegema

Tänane olukord eeldab mõistlikkust mõlemalt vanemalt. Jäigad positsioonid, nagu näiteks “minu kord on lapsega olla” või “mina last ei anna, sest on eriolukord” ei ole kellegi huvides, kindlasti  mitte lapse huvides. Täna on see aeg, kus vanematel tuleb omavahel suhelda ning vajadusel peavad mõlemad vanemad olema valmis tegema kompromisse ka kokkulepitud suhtlemiskorras, ükskõik kas see kokkulepe on siis sõlmitud kohtus või on vanemad saanud kohtuvälisele kokkuleppele. Sama reegel kehtib ka kohtuotsusega kindlaksmääratud suhtluskorra osas. 

Isegi kui lapsel ja vanemal ei ole võimalik seoses eriolukorraga vahetult suhelda, siis on ikkagi oluline, et laps ja vanem omavahel saaksid suhelda. Tänapäeval on õnneks olemas palju infotehnoloogilisi vahendeid, mis suhtlemist hõlbustavad. Kasutage neid – kui need sobivad koolis õppetöö läbiviimiseks, küllap siis sobivad ka lapsega suhtlemiseks, oluline on, et ei kaoks side lapsega. Lapsed on praegu kodusel õppel ning vanemal, kes on ehk mures enda töökoha pärast või kes töötab kodukontoris – tal ei ole kindlasti lihtne. Lahus elavad vanemad, pakkuge oma abi – ka Skype või mõne muu sarnase lahenduse abil saab aidata lapsel kodus õppida, selleks ei pea alati füüsiliselt lapse kõrval olema.

Soovin kõikidele vanematele mõistlikke lahendusi ning arvestamist eelkõige lapse huvidega. Samuti jälgige Vabariigi Valitsuse soovitusi ja korraldusi. Ajad on tavapärasest veidi ärevamad - püüdkem ikka rahu ja selge mõistus säilitada.

Laadimine...Laadimine...