10 aastat Lehmani pankrotist: miks hiigelpanka ära ei päästetud?

Tänavu 15. septembril täitub 10 aastat ühest kõige suuremast finantskrahhist maailma ajaloos ehk Lehman Brothersi pankrotist: vaid aasta varem oli Lehmanit hinnatud kui ühte turvalisimat finantsasutust. Mõneski maailmas tuntud väljaandes arutatakse, kas Lehman olnuks päästetav, ja kui oleks, siis miks teda ikkagi ei päästetud? Eesti mikromastaapides meenutab Lehmani hukku mõnevõrra aga Tartu Kommertspanga pankrot -  panga kokkukukkumise otsustasid mitte numbrid raamatupidamises, vaid poliitikud.

Pilt: Scanpix

10 aastat Lehmani pankrotist: miks hiigelpanka ära ei päästetud? (1)

Virkko Lepassalu

Tänavu 15. septembril täitub 10 aastat ühest kõige suuremast finantskrahhist maailma ajaloos ehk Lehman Brothersi pankrotist: vaid aasta varem oli Lehmanit hinnatud kui ühte turvalisimat finantsasutust. Mõneski maailmas tuntud väljaandes arutatakse, kas Lehman olnuks päästetav, ja kui oleks, siis miks teda ikkagi ei päästetud? Eesti mikromastaapides meenutab Lehmani hukku mõnevõrra aga Tartu Kommertspanga pankrot -  panga kokkukukkumise otsustasid mitte numbrid raamatupidamises, vaid poliitikud.

Lehman Brothers kuulutas pankroti välja mäletatavasti 15. septembri esimestel tundidel ja juhatas sisse globaalse majandus- või rahanduskriisi. Need majandusvaatlejad, kes näevad juhtunut positiivses valguses, väidavad, et alates aastast 2008 on pangad tugevdanud oma bilanssi ning neil leidub rohkem kapitali ja likviidset vara. Samuti on pangad investeerinud riskijuhtimisse. Olevat selgelt näha, et on loobutud sellistest riskantsetest sammudest nagu laenude edasimüümine, millega Lehmani-laadsed pangad tegelesid.

Krahhi 10. sünnipäeva künnisel ei ole mõnedki majanduskolumnistid sellega siiski nõus, et just Lehman oli spetsiaalselt oma kollapsi ära teeninud ja vääris paigutamise rahandusajaloo häbiposti. "Poliitika võtmetegelased on alati väitnud, et polnud muud valikut kui lasta Lehman kokku kukkuda," kirjutab näiteks Laurence M. Ball The Guardianis. "See ei ole lihtsalt tõsi."

Miks päästeti teised?

Lehmani pankrott tundub šokeeriv peamiselt põhjusel, et oli unikaalne. Teised hiiglaslikud kontsernid nagu Bear Stearns ja AIG (kindlustus) kannatasid 2008. a samuti raskustes ning oleksid samamoodi nagu Lehman kokku kukkunud, kui USA föderaalreserv poleks neile erakorraliste laenude näol abikätt ulatanud. Pankroti piltlikult öeldes eelõhtul palus föderaalreservilt abi ka Lehman, kuid tolle aja poliitikakujundajad ehk reservi juht Ben Bernanke ja USA Riigikassa sekretär Henry Paulson keeldusid. Põhjenduseks toodi, et Lehmani päästmine kujunenuks, eriti maksumaksjate huvisid arvestades, seadusvastaseks. Samas tekib küsimus, kuidas suutsid nad välja aidata näiteks AIG ja Beari.

Väidetavalt olid need kaks aga omanud föderaalreservi hädaabilaenude katteks piisavalt tagatisi, mis Lehmanil olevat puudunud. Mõistagi väidavad Lehmani tegevjuhid, vastupidi, et see on otsitud põhjus, ja et kui neile oleks võimaldatud hädalaenu samadel tingimustel kui AIG-le jt-le, jäänuks Lehman ellu.

Kuigi Henry Paulson jätkab ka 10 aastat hiljem veendunult oma tollase positsiooni kaitsmist, või ka näiteks kongressi poolt korraldatud finantskriisi eriuurimise materjalidest leida Lehmani tegevjuhte toetavaid andmeid. Üks võimalik seletus, miks keelduti Lehmanile abikätt ulatamast, võib seisneda lihtsalt öeldes asjaolus, et oli vaja ohvrit, kelle kaela finantssüsteemi hädasid ajada, et ülejäänud saaksid oma äri edasi ajada. Nii oli Paulson teiste pankade päästmise ajal septembris 2008 kurtnud: "Ma ei saa seda jälle teha. Ma ei saa olla Härra Väljaostja."

Puhtalt poliitiline otsus

Teisisõnu, Lehmani päästmine jätnuks toonaste otsustajate arvates avalikkusele ja valijatele halvema mulje kui tolle hiigelpanka põhjalaskmine. Tuleb silmas pidada, et poliitikas tsentri-lähedasemate vaadetega inimeste silmis oli toonane pankade päästmine föderaalreservi abil väga taunitav. Nii on kasvõi hilisem presidendikandidaat Bernie Sander seda kritiseerinud kui "rikaste sotsialismi".

Mõistagi paistiski see kõik väga ebaõiglasena: pankurid sooritasid ääretult riskantseid tehinguid, ja mõistagi teenisid varandusi, aga kui neil äri käes kõrbema läks, asuti neid turgutama maksumaksja rahaga. Nii oli Lehman Brothers'i juht Richard Fuld saanud 8 aasta jooksul 300 mln dollarit töötasu. Ainult et: kas nendes pankades, mis ära päästeti, tegutseti kuidagi teistmoodi?

Enne pankrotistumist loeti Lehman Brothersit suuruselt neljandaks Ameerika Ühendriikide investeerimispangaks Goldman Sachsi, Morgan Stanley ja Merrill Lynchi järel. Kas finantspaanika maailma turgudel jäänuks Lehmani päästmise järel ära, ning kuhu ja kuidas arenenuks pangandus ilma selle aadrilaskmiseta edasi – sellel teemal kirjutatakse edaspidi ilmselt palju pakse raamatuid.

Tartu Kommertspank kui Eesti Lehman

Eesti mikromastaapides meenutab Lehmani hukku mõnevõrra aga Tartu Kommertspanga pankrot. See ei toonud 1992. a Eestis kaasa küll ületamatut finantskriisi, aga Lehmaniga leidub mõnigi ühine nimetaja: panga kokkukukkumise otsustasid mitte numbrid raamatupidamises, vaid poliitikud.

Föderaalreservi rolli täitis meil Eesti Pank. Kui toonane Eesti Pank otsustanuks TKP päästa, nagu päästeti mitmed teised pangad, olnuks ka TKP ilmselt ka päästetav. Ilmselt isegi märksa hõlpsamini, kui USA föderaalreservi jaoks Lehman, sest tollega võrreldes kujutas TKP olukord end Eesti mastaapides ja taustal tõelist edulugu ja kullatükki. Moratooriumi väljakuulutamise ajal asus TKP kasumis ja tal leidus varaline kate kõigile kohustustele.

TKP likviidsuskriis oleks olnud toonase Mart Laari valitsuse sekkudes käratult ja väiksemate summade eest lahendatav ajal, mil valitsus mattis toonases rahas 200 miljonit krooni kadunud Sotsiaalpanga ning 400 miljonit krooni Põhja-Eesti Aktsiapanga ja UBB päästmisse. Pankrotti jõudis pank mitte seega toonase pangajuhi Rein Kaarepere süül, vaid Eesti Panga korraldatud ebaseadusliku ja majanduslikult ebaotstarbeka sundlikvideerimise tagajärjel. Seega saadi tõepoolest hakkama likviidsuse likvideerimisega.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...