12 KOOLI KORDA: Riik plaanib 45,5 miljonit põhikoolide hoonetesse paigutada

Haridus- ja teadusministeerium esitas vabariigi valitsusele korralduse eelnõu, millega kinnitatakse teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava toetuse mahuga 45,5 miljonit eurot. Kokku renoveeritakse või ehitatakse 12 põhikooli Kohtla-Järvel, Narvas, Kärdlas, Tartus, Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis, Pärnus, Türil, Kuressaares, Sillamäel ja Rakveres.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv
Haridus

12 KOOLI KORDA: Riik plaanib 45,5 miljonit põhikoolide hoonetesse paigutada

Toimetaja: Triin Oja

Haridus- ja teadusministeerium esitas vabariigi valitsusele korralduse eelnõu, millega kinnitatakse teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava toetuse mahuga 45,5 miljonit eurot. Kokku renoveeritakse või ehitatakse 12 põhikooli Kohtla-Järvel, Narvas, Kärdlas, Tartus, Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis, Pärnus, Türil, Kuressaares, Sillamäel ja Rakveres.

Kokku renoveeritakse või ehitatakse 12 põhikooli Kohtla-Järvel, Narvas, Kärdlas, Tartus, Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis, Pärnus, Türil, Kuressaares, Sillamäel ja Rakveres. Projektide eeldatavad maksumused on vahemikus 1 miljon kuni 7,2 miljoni eurot, selgub korralduse eelnõust, vahendas BNS.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 85 protsendi ulatuses.

Sihtasutusele Innove esitati möödunud aastal juulist kuni oktoobrini 28 investeerimisettepanekut, millest hindamisele kvalifitseerus 26. Ettepanekuid esitati kogumaksumusega üle 66 miljoni euro.

Valikukomisjoni poolt positiivse hinnangu saanud projektidele eraldatava toetuse maht on 45,5 miljonit eurot, taotlusvooru planeeritud eelarve oli 37,4 miljonit eurot. Valikukomisjoni ettepanekust lähtuvalt tegi Innove rakendusasutusele ettepaneku suurendada teise vooru planeeritud eelarve mahtu võrreldes esialgse summaga 8,1 miljoni euro võrra.

Investeeringute kava raames rahastatavad projektid toetavad Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava prioriteetse suuna eesmärgi saavutamist, projekte toetatakse kuni 85-protsendiliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Ida-Virumaal ehitatakse Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli, Narva Kesklinna Põhikooli, Jõhvi Põhikooli ning Sillamäe Vanalinna Kooli õppehooned. Projektide kogumaksumus on 23,4 miljonit eurot, millest 18,5 miljonit eurot on plaanis rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Tallinna Pääsküla Kooli rekonstrueerimiseks on ette nähtud 5,7 miljonit ning Tartu Variku Kooli rekonstrueerimiseks 5,8 miljonit eurot.

Kärdla Põhikooli õppehoone ehitamise projekt maksab 4 miljonit eurot ning Saaremaa Ühisgümnaasiumi koolihoone ja õueala rekonstrueerimise läheb maksma 5,4 miljonit eurot. Haapsalu Linna Algkooli õppehoone ehitus läheb eelnõu kohaselt maksma 3,2 miljonit eurot ning Pärnu Tammsaare Kooli rekonstrueerimine 2,5 miljonit eurot.

Türi Põhikooli uue õppehoone ehituse projekti maksumus on 6,8 miljonit eurot, väikseima investeerimistoetuse, ligi 1 miljon eurot sai Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine.

Teine ettepanekute esitamise voor meetme "Koolivõrgu korrastamine" alategevuses "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava koostamiseks oli avatud möödunu aasta 10. juulist kuni 2. oktoobrini.

Innovesse esitatud ettepanekud vaatas läbi HTM-i ettepanekul moodustatud valikukomisjon, kelle hindamistulemuste alusel koostas HTM projektide nimekirja eelnõu investeeringute kavva kandmiseks. Investeeringute kava kinnitab valitsus. Taotluse esitamise lõpptähtajaks on märgitud 1. detsember 2018.

Põhikoolivõrgu korrastamise eesmärgiks on viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega ning vähendada kulusid taristule.

Laadimine...Laadimine...