19. oktoobril annab Õigusapteek abi Mustamäel

Suure nõudluse tõttu õigusabi ja õigusteenuste järele korraldab Eesti Juristide Liit Kultuurikeskuses Kaja ( E.Vilde tee 118) 19.oktoobril kella 10st – 14ni Õigusapteegi. 

Pilt: Scanpix

19. oktoobril annab Õigusapteek abi Mustamäel

Suure nõudluse tõttu õigusabi ja õigusteenuste järele korraldab Eesti Juristide Liit Kultuurikeskuses Kaja ( E.Vilde tee 118) 19.oktoobril kella 10st – 14ni Õigusapteegi. 

Õigusapteegis saab tasuta õigusabi notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha, elatisabi, töölepingu seaduse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistu, lepingu- ning võlaõiguse alal.

Tasuta õigusabi annavad kõrgelt kvalifitseeritud oma ala spetsialistid, kelle hulka kuuluvad vandeadvokaadid, notarid, täitur, pankrotihaldur, korteriühistute õigusnõunik, perekonnaõiguse õigusnõunik, töölepingualane õigusnõunik, tarbijakaitse nõukogu liikmed ja kohaliku omavalitsuse jurist. Õigusapteegi õigusnõustajad annavad õigusabi eesti ja vene keeles. Eelregistreerimist Õigusapteeki ei ole ja abivajajaid teenindatakse elavas järjekorras.

Põhjaliku teabe Õigusapteegi korralduse, nõustajate spetsialiteedi ja võimaluste kohta leiab Eesti Juristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee, info ka tel 6313002 või EJL Facebookis. 

Laadimine...Laadimine...