Aab: haldusreformile võib joone alla tõmmata

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, et pärast kohalike omavalitsuste valimisi ning riigikohtu otsust mitte rahuldada sundliitmist vaidlustanud omavalitsuste kaebusi, võib haldusreformile joone alla tõmmata.

Pilt: Scanpix

Aab: haldusreformile võib joone alla tõmmata

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, et pärast kohalike omavalitsuste valimisi ning riigikohtu otsust mitte rahuldada sundliitmist vaidlustanud omavalitsuste kaebusi, võib haldusreformile joone alla tõmmata.

"Ümmarguselt 20 aastat planeerimist, arutelusid ja vaidlusi, kuid nüüd on see tehtud," ütles Aab. "Kui enne ühinemisi oli meil alla 5000 elanikuga omavalitsusi 169, siis nüüd on neid vaid 15. Lisaks on ühinemiste tõttu omavalitsuste elanike arv kasvanud keskmiselt kolm korda. Ainuüksi need arvud näitavad, et meie tänased omavalitsused on võimekamad ja suudavad täita kõiki neid ülesandeid, mida me neile koos rahaga juurde oleme andnud, sealhulgas ka maavalitsuste omi," edastas rahandusministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.

Peale vabatahtlikke ühinemisi, sundliitmisi ja kohtuvaidlusi jääb Eestis senise 213 omavalitsuse asemel alles 79 kohalikku omavalitsust, neist 15 on linnad ja 64 vallad.

Enne haldusterritoriaalset reformi oli Eestis 213 omavalitsust ning need jagunesid 183 vallaks ja 30 linnaks. Haldusreformi järgselt on Eestis 79 omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 64 vallaks. Kokku ühines 185 omavalitsust. Ühinemised jõustusid omavalitsuste valimistulemuste kinnitamisega.

Aab tõi valitsuse pressikonverentsil esile, et enne haldusreformi oli Eestis 169 omavalitsust, kus elas alla 5000 inimese. Pärast haldusreformi on selliseid omavalitsusi järgi 15.

Kui enne haldusreformi oli ühes omavalitsuses 6349 inimest ning elanike arvu mediaan 1887, siis pärast haldusreformi on omavalitsuse keskmine elanike arv 17 118 ning elanike arvu mediaan 7865 inimest.

Enne haldusreformi oli omavalitsuse keskmine pindala 204 ning pindala mediaan 180 ruutkilomeetrit, siis pärast haldusreformi on omavalitsuste keskmine pindala 550 ja pindala mediaan 512 ruutkilomeetrit.

Juuliks tegi valitsus viimased omavalitsuste ühendamisi puudutavad otsused. Neist 12 ühinemisettepanekut viidi esitatud kujul lõpuni, viie puhul loobuti ja viie puhul loobuti osaliselt. 17 omavalitsust, mis ühinemisettepanekute järgi pidid ühinema teiste omavalitsustega, pöördusid põhiseaduslikkuse järelevalve kontrolliks riigikohtusse. Kohus omavalitsuste kaebusi ei rahuldanud.

Vabatahtlikult ühinenud omavalitsustele makstakse ühinemistoetust kokku ligi 65 miljonit eurot. Järgmisel aastal makstakse sellest välja 28 miljonit eurot ja ülejäänud osa on laekunud juba sel aastal või makstakse 2019. aastal. Ühinemistoetusi kasutatakse enamasti investeeringuteks, kuid ka omavalitsusjuhtide hüvitiste ning ametnike koondamistasude maksmiseks. Lisaks kasutatakse toetust ka erinevateks tehnilisteks töödeks, näiteks omavalitsuste siltide vahetuseks.

Laadimine...Laadimine...