Abilinnapea Klandorf andis ülevaate korrastatud kommunaalrajatistest

Tänasel Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil andis abilinnapea Kalle Klandorf ülevaate käesoleval 2017. aasta kaheksa kuu jooksul valminud või põhjaliku uuenduse läbinud rajatistest.

Pilt: Scanpix

Abilinnapea Klandorf andis ülevaate korrastatud kommunaalrajatistest

Tänasel Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil andis abilinnapea Kalle Klandorf ülevaate käesoleval 2017. aasta kaheksa kuu jooksul valminud või põhjaliku uuenduse läbinud rajatistest.

Valminud on 3,1 km pikkune kergliiklustee endisel raudteetammil lõigus Ehitajate tee – Stroomi rand, mis ühendab omavahel Lääne-Tallinna ning Rocca al Mare ja Stroomi ranna vahelise kergliiklustee. See teelõik on jätkuks 2012. aastal endisele raudteetammile rajatud kergliiklusteele, mis ühendas omavahel Nõmme ja Haabersti linnaosad. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist 85 % ulatuses. Kergliiklustee on asfalteeritud, uuendatud on tänavavalgustust ning ristumisele Paldiski maanteega lisati fooriristmik maantee turvaliseks ületamiseks. Tee äärde on paigaldatud istepingid, jalgrattahoidjad ja prügikastid.

Kergliiklustee rajamise projekti koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustööde teostaja oli RTS Infraehitus OÜ ning ehitustööde lepinguline maksumus oli 1,2 mln eurot. 

Koostöös Harku ja Saue vallaga on valminud 1,9 km pikkune Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Tähetorni tn – Järvekalda tee. Rajatud kergliiklustee on lähiomavalitsusi ja Tallinna linna ühendav tee, mis on üks osa 5,7 km pikkusest koostööprojekti raames rajatavast kergliiklusteest, mis tagab liikuvuse olulisemate tagamaa asulate vahel. Valminud lõik on jätkuks Tallinna Kommunaalameti tellimusel 2015. aastal valminud Paldiski maantee 800 m pikkusele lõigule, mis rajati betoontee katselõigu ehitustööde mahus lõigus Järveotsa teest kuni Järvekalda teeni. Projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist 85 % ulatuses. Ehitusprojekti koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustööd teostas Viaston Infra OÜ ning ehitustööde lepinguline maksumus oli 0,67 mln eurot.

Tammede pst ja Paplite pst taastusremondi käigus uuendati tänavate asfaltbetoonkate ning korrastati teepeenrad. Tööd teostas ALTOS Teed OÜ. Tööde teostamise tähtaeg oli 21.07.2017.   Ehitustööde lepinguline maksumus oli 172 000 eurot.

Sinika tn taastusremondi käigus uuendati tänava kõnni- ja sõiduteede asfaltbetoonkate. Korrastati tänaval asuvad kaevuluugid. Tööd teostas Tallinna Teede AS. Tööde teostamise tähtaeg oli 14.07.2017. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 64 000 eurot.

Kadrioru pargi lilleaias on lõpetatud Kadrioru pargi Lilleaia miraaži seina ja treppide ning balustraadide korrastamistööd. Tööd teostas ADD Grupp OÜ. Tööde teotamise tähtaeg oli 28.07.2017. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 121 000 eurot.

Lükati suusasillal vahetati  dekiplaadid. Tööd teostas OÜ Tilts Eesti Filiaal. Tööde teostamise tähtaeg oli 30.06.2017. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 54 000 eurot.

Löwenruhe pargi korrastustööde käigus teostati tiigi kallaste puhastus võsast, sealhulgas kändude juurimise ning jäätmete utiliseerimisega, Kullo huvikeskuse kõrvale jääva olemasoleva parkla sademevee probleemi lahendamiseks rajati vajalik drenaažtorustik ning rekonstrueeriti parkla katend. Tööd teostas AS Terrat. Tööde teostamise tähtaeg oli 09.06.2017.Ehitustööde lepinguline maksumus oli 48 500 eurot.

Stroomi puhkeala rekonstrueerimise käigus korrastati rannapargi ja ranna vahele jäävate kõnniteede katendid, paigaldati teisaldatavad betoonplaadid rannakabiinidele, uued seljatoega pingid liiva alale, rajati 3 jalgrattaparklat, paigaldati uued 140 L prügikastid, teostati olemasoleva tugimüüri betoonosa korrastamine, koos vana laudise eemalduse ja utiliseerimisega. Tugimüüri praod ja ebatasasused krohviti, tugimüür värviti kahelt poolt kogu ulatuses ning kaeti uue puitlaudisega. Paigaldati 6 täiendavat infostendi ning uuendati olemasoleva infostendi kilekleebis mis sisaldab rannakaarti  koos pargi kasutamise meelespeaga. Paigaldati üheksa suunavat viita pargis liikumise hõlbustamiseks.

Töid teostasid ühispakkujad ALTOS Teed OÜ ja Üle OÜ. Tööde teostamise tähtaeg oli 21.07.2017. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 277 600 eurot.

Kopli Kalmistupargi rekonstrueerimise käigus teostati sõelmetega kaetud pargiteede rekonstrueerimine, pargi treppide renoveerimine, purskkaevu vee pealevoolu torustiku rekonstrueerimine, pargi piirdeaia paneelide õgvendamine ja värvimistööd, uute pinkide ja prügikastide paigaldus, parki tutvustava infostendi ning pargi kasutamise kodukorra infostendide paigaldus, pargivahi valvesoojaku elektriühenduse rajamine ja ühendamine valvesoojakuga. Töid teostas Mefab OÜ. Tööde teostamise tähtaeg oli 28.07.2017. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 91 500 eurot.

Valgevase ja Malmi tänava ristmiku ning Vabriku tänava rekonstrueerimise käigus muudeti Vabriku tänava hargnemiskohta, vähendati  sõidutee laiust, rajati kergliiklustee ja paigaldati künnised liikluse rahustamiseks. Malmi ja Valgevase tänavate ristmiku rekonstrueerimise ning Vabriku tänava taastusremondi projekti koostas  Teedeprojekt OÜ, ehitaja on Tallinna Teede AS. Tööde lepinguline maksumus on 521 866 €.

Laadimine...Laadimine...