Advokaat Nääs: prokuratuur on käitunud nahaalselt

Tänasesse kohtupäeva lisas särtsu advokaat Oliver Nääsi ja prokurör Steven-Hristo Evestuse tuline vaidlus, kas keskerakonna endise reklaamimeistri Paavo Pettai juurest läbiotsimisel ära võetud tõendid, peamiselt teave, mis sisaldus tema arvuti kõvaketastel, on kogutud seaduslikult või mitte. "Menetleja on kohtumääruse piiridest väljunud omaalgatuslikult," väitis Nääs.

Pilt: Albert Truuväärt

Advokaat Nääs: prokuratuur on käitunud nahaalselt (5)

Virkko Lepassalu

Tänasesse kohtupäeva lisas särtsu advokaat Oliver Nääsi ja prokurör Steven-Hristo Evestuse tuline vaidlus, kas keskerakonna endise reklaamimeistri Paavo Pettai juurest läbiotsimisel ära võetud tõendid, peamiselt teave, mis sisaldus tema arvuti kõvaketastel, on kogutud seaduslikult või mitte. "Menetleja on kohtumääruse piiridest väljunud omaalgatuslikult," väitis Nääs.

Tänasesse kohtupäeva lisas särtsu advokaat Oliver Nääsi ja prokurör Steven-Hristo Evestuse tuline vaidlus, kas keskerakonna endise reklaamimeistri Paavo Pettai juurest läbiotsimisel ära võetud tõendid, peamiselt teave, mis sisaldus tema arvuti kõvaketastel, on kogutud seaduslikult või mitte. Homme peaks nimelt neid esitletama.

Menetleja väljus kohtumääruse piiridest

Advokaat Nääsi sõnul on riigiprokurör Laura Vaik palunud 2015. a läbi otsida Paavo Pettai elamine, samas on eeluurimiskohtunik Popova oma määruses sedastanud, et kohtunik lubab minna otsima altkäemaksuga seotud dokumente. Jutt on dokumentidest, kus ärimees Hillar Teder oli korraldanud oma pojale Rauno Tederile kuuluva Retail Real Estate OÜ poolt 275 000 euro laenamise Paavo Pettaiga seotud ettevõttele Midfield OÜ, kes kasutas kõnealust raha keskerakonna kampaaniaarvete maksmiseks. Kõnealuses tehingus, milles kapo nägi altkäemaksu, oli põhitegelaseks Pettai, samas tema suhtes oli menetlus hiljem lõpetatud.

"Alles rohkem kui 9 kuud hiljem on Pettai ketaste tõmmistelt hakatud otsima võimaliku linna vara omastamise dokumente," rääkis Nääs. "Menetleja on kohtumääruse piiridest väljunud omaalgatuslikult," väitis ta. "Korrektne olnuks paluda uut läbiotsimisluba uue kahtlustuse kontrollimiseks. /…/ Minu arvates on see halb pretsedent, see muudab mõttetuks läbiotsimise lubade taotlemise. Menetlejal on justkui suvaotsustus, ta pole seotud mingite piiridega. Need tõendid tuleks jätta tõendikogumist välja."

Ristkasutus pole menetluslikult võõras teema

Prokurör Steven-Hristo Evestus polnud mõistagi Nääsiga nõus.

"Ristkasutus pole menetluslikult võõras teema, seda problemaatikat on kohtupraktikas lahatud ja areneb edasi," väitis prokurör. "Riigikohus on jõudnud otsusele, et on võimalik teistes kriminaalasjades tõendeid kasutada." Ta viitas keskerakonna endise peasekretäri Priit Toobali kaasusele, kus kapo käis keskerakonna peakorterit läbi otsimas mõjuvõimuga kauplemise kahtlusega, aga leiti kogemata nurgast hoopis pakk pabereid ehk väidetavalt ebaseadusliku jälitustegevusega kogutud kirjavahetus. See võimaldas algatada hoopis teistel alustel uue menetluse. "Polnud põhjust ega alust uut luba taotleda, sest kohus oli juba loa andnud," väitis Evestus.

"Mõne nädala pärast olid arvutid Pettaile tagastatud, aga mingid tõmmised jäid hoidlasse, see on uskumatult nahaalne käitumine riigi poolt," väitis Nääs omakorda, kelle sõnul pidanuks tõendid kindlasti korrektselt vormistama.
Kas kohus võtab need tõendid vastu, teatatakse homme.

Palju tunnistajaid, vähe villa

Istungi pealelõunane osa oli suuremas osas pühendatud nende tehniliste detailide välja selgitamisele, et kuidas linna teavitused linlaste silmade ette toimetati. Kuigi kohtu eest vooris läbi hulk tunnistajaid, kokku kümmekond, nad mingeid seni teadmata asjaolusid ei osanud linna teavituste kohta lisada. Seda vaatamata, et prokurör püüdis hoolsalt leida nende ütlustes mingeid ebakõlasid vm viiteid, mis oleksid osutanud, et raha eraldamine teavitusteks linna lisaeelarvest oleks olnud seadusvastane.

Muuhulgas oli jutuks, millised reklaamiagentuurid need teavitused vormistasid, kuidas liikus agentuuridele linna eelarvest töötasu jne. Nii selgitas Tallinna spordi- ja noorsooameti finantsjuht 2013. a Rain Kattai, et oli saanud ülesande valmistada ette teavituste rahastamine Tallinna 2. lisaeelarvest. Prokurör püüdis teada saada, kas lisaeelarvest raha taotlemine on sellistel puhkudel tavapärane. Tema küsimustest paistis, et lisaeelarvest raha eraldamine teavitusteks tundus talle kahtlane. Tunnistaja samas selles midagi ebatavalist ei näinud. "Kas reservfondidest raha eraldamine oli seaduslik?" päris omakorda advokaat. "Jah, oli küll," kostis tunnistaja.

Tunnistajad piirdusid formaalsustega

Teiste hulgas oli tunnistajapinki kutsutud Sulev Liht, kes 2013. a töötas projektijuhina reklaamiettevõttes  AGE Com, kellelt toonane keskerakonna üks reklaamimeistritest Raimond Kaljulaid tellis Hiiu staadioni avapeo plakatite paigalduse. Samamoodi nagu teistelgi, keda prokuratuur oli millegipärast pidanud vajalikuks kohtu ette kutsuda, piirdus temagi roll vaid formaalsustega. Ehk siis: töö telliti, tema tegi ära.

"Poliitikud teevad kampaaniat mitte alati ainult enne valimisi," keeldus Liht Hiiu staadioni reklaami poliitilisuse osas seisukohta võtmast. "Seal võis seos olla, kuna KOV valimised olid tulemas, aga mina ei ole otsustaja," avaldas ta oma subjektiivset arvamust.

Ka teised tunnistajad, valdavalt linnavalitsuse ettevõtlusameti ning spordi- ja noorsooameti ametnikud, jäid sama üldsõnalisteks. Nende kokku puutumine oli teavitustega suhteliselt väikene ja pealiskaudne, piirdudes vaid arvete ja lepingute kooskõlastamisega.

Igal juhul tunnistajate ülekuulamise arvuga ühe istungipäeva jooksul loodi täna Savisaare protsessi rekord.

Loe ka:

Savisaare protsess: ekspertide hinnangul ei keela seadus poliitikutel esineda linna teavitustes

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...