A.H Tammsaare teele rajatakse lisasõidurada

Alates esmaspäevast, 9. juulist  alustatakse Tallinna Kommunaalameti tellimusel A. H.  Tammsaare tee – Tondi tn – Rahumäe tee ristmiku laiendamise töödega. 

Pilt: Scanpix

A.H Tammsaare teele rajatakse lisasõidurada

Alates esmaspäevast, 9. juulist  alustatakse Tallinna Kommunaalameti tellimusel A. H.  Tammsaare tee – Tondi tn – Rahumäe tee ristmiku laiendamise töödega. 

Tööde käigus on planeeritud rajada A.H Tammsaare teel Järvevana tee suunas liikuva liikluse läbilaskevõime suurendamiseks lisasõidurada Rahumäe tee poolsele küljele.

Rekonstrueerimistöid teostatakse etapiviisiliselt ning I etapis ajavahemikul 09.07.18 – 15.08.18  teostatakse töid A .H. Tammsaare tee äärsel kõnniteel sõidutee liiklust häirimata.

Tööde käigus on planeeritud rajada A.H Tammsaare teel Järvevana tee suunas liikuva liikluse läbilaskevõime suurendamiseks lisasõidurada Rahumäe tee poolsele küljele. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse ristmikul tänavavalgustus ning foorisüsteemid. AS Tallinna Vesi finantseerimisel korrastatakse suuremõõtmelised veevarustuse- ja kanalisatsioonitrassid.

Ristmiku laiendamise  projektdokumentatsiooni koostas K-projekt OÜ. Ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline kogumaksumus on ca 1,97 miljonit eurot.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 16. september. A. H.Tammsaare tee avatakse täismahus liiklusele 31. august 2018.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

Laadimine...Laadimine...