Aita oma ideega Tallinna veelgi mõnusamaks muuta!

"Linna valmiv arengukava peaks kindlasti silmas pidama looduslähedust," ütles MTÜ Kalamaja Linnaaianduse Seltsi  juhatuse liige Marja-Liisa Husu. "Kindla peale võiks igas asumis olla koht, kus linlased loodusega tutvumiseks midagi ise teha saavad. Hea näide on juba toimivad kogukonnaaiad."

Pilt: Ilja Matusihis

Aita oma ideega Tallinna veelgi mõnusamaks muuta!

Kai Maran

"Linna valmiv arengukava peaks kindlasti silmas pidama looduslähedust," ütles MTÜ Kalamaja Linnaaianduse Seltsi  juhatuse liige Marja-Liisa Husu. "Kindla peale võiks igas asumis olla koht, kus linlased loodusega tutvumiseks midagi ise teha saavad. Hea näide on juba toimivad kogukonnaaiad."

Vähem kui aasta pärast saab Tallinna linn endale uue arengukava, mis seab sihid järgmiseks kümnendiks ja kaugemalegi. Siin saab sõna sekka öelda iga linlane, sest mõjutab ju linna areng rohkemal või vähemal määral meid kõiki. "Esimene kaasamisvoor näitas, et kõige rohkem huvitab inimesi linna rohelus," lausus linnakantselei strateegilise planeerimise osakonnna juhataja Toomas Haidak. "Ootus, et linn oleks jätkuvalt roheline ja muutuks veelgi rohelisemaks, on suur."

Aed ka kortermaja lähedale

MTÜ Kalamaja Linnaaianduse Seltsi juhatuse liikme Marja-Liisa Husu sõnul peaks tulevikus igas asumis jätkuma kohti, kus näpud mulda pista. "Linna valmiv arengukava peaks kindlasti silmas pidama looduslähedust," lisas ta. "Kindla peale võiks igas asumis olla koht, kus linlased pärisloodusega tuttavamaks saaksid. Seda just isetegemise mõttes."

Husu tõi heaks näiteks kogukonnaaiad. "Kogukonnaaed lubab suurte majade elanikel tegeleda aiandusega linnast välja sõitmata," selgitas ta. "Eriti tänuväärne on, et see juhatab lapsedki juba varakult rohelise eluviisi juurde. Pelguaed on üks hea näide asumi ja linna koostööst. Nii tekib oluline mõtteviisi muutus. On juba tekkinudki, sest see suvi näitas, et huvi aianduse vastu on linlastel suur. Seetõttu pakun välja, et uute kogukonnaaedade rajamisega võiks arvestada tuleviku planeeringutes iga linnaosa."

Autode ja rataste fänne pooleks

Haidaku sõnul on linlastel arengukava aruteludel teine suur teema ruumi jagamine tänavatel jalakäijate ja autojuhtide vahel. "Siin jagunevad vastused laias laastus pooleks," ütles Haidak. "Osa  soovivad ühistranspordi ja jalakäijate teede eelisarengut, teised tahavad panustamist autoteede ja parklate rajamisse."

Internetis on võimalik kuni 30. oktoobrini oma arvamust linna tuleviku kohta avaldada ankeedi kaudu, mille saab täita siin. Samuti saab läkitada oma ideid ja mõtteid meiliaadressil strateegia@tallinnlv.ee .

"Kes saadab oma idee otse meilile, neile saame ka samal viisil vastata," ütles Haidak. "Igatahes võib olla kindel, et tähelepanuta ei jää ükski idee."

Linlastega käsikäes

"Linna arengukava saame ka ellu viia kõik koos, sest see väljendab meie kõigi ühiseid eesmärke," lausus innovatsiooni eest vastutav abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinna arengukava kavand aastani 2035 on osa uue arengukava loomest, mis toimub käsikäes linnakodanikega. "Kavand on mõeldud arutelupaberina, selleks, et järgmise aasta jooksul koguda linnaelanike arvamusi lõpliku arengudokumendi koostamiseks," selgitas Riisalu. "Ametlik arengukava koos tegevusplaaniga jõuab volikokku hääletamisele järgmisel aastal. Seejärel on igal linnaelanikul võimalik jälgida eesmärkide täitmist arengukava veebirakenduses ja aidata sellele isegi kaasa. Sest linna arengukava ei täida ainult linn, vaid see väljendab meie kõigi ühiseid eesmärke." Linna uue arengukava kavandiga saab tutvuda aadressil http://arengukava-kavand.tallinn.ee/

Laadimine...Laadimine...