Algas avalik konkurss MKM-i energeetika asekantsleri leidmiseks

Sobival kandidaadil on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimiskogemus. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Algas avalik konkurss MKM-i energeetika asekantsleri leidmiseks

Toimetaja: Sandra Lepik

Sobival kandidaadil on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimiskogemus. 

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsleri ametikoha täitmiseks, vahendas BNS. 

Sobival kandidaadil on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimiskogemus, inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on väga hea ülevaade energeetika valdkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas, energeetika valdkonnas töötamise kogemus ning avalikus ja erasektoris töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat. Kandidaadil peab olema riigisaladusele juurdepääsu luba või valmisolek seda taotleda.

Motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, tunnistus või diplomi koopia hariduse kohta ning essee teemal "Minu lahendused Eesti energeetika ja maavarade valdkondade suurimatele väljakutsetele" tuleb esitada tippjuhtide valikukomisjonile hiljemalt 21. jaanuaril.

Asekantsler vastutab Eesti energeetika ja maavarade valdkondade arendamise eest. Energeetika valdkonnas on asekantsleri olulisemateks väljakutseteks Eesti energiajulgeoleku, konkurentsivõimelise ja säästliku energiamajanduse korraldamine ning efektiivselt toimiva energiataristu tagamine. Maavarade valdkonnas on väljakutseks tagada Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel maavarade kaardistamine, uurimine ja kasutusse andmine.

Laadimine...Laadimine...