Analüüsid lasevad Keila sundliitmise idee põhja

Tagaseljaotsusega sundliidetavate omavalitsuste nimekirja sattunud Keila linna sotsiaalmajandusliku mõju analüüsist selgub, et idee teostumisel oleks linnaelanikel ainult kaotada.

Pilt: Scanpix
Eesti

Analüüsid lasevad Keila sundliitmise idee põhja

Tagaseljaotsusega sundliidetavate omavalitsuste nimekirja sattunud Keila linna sotsiaalmajandusliku mõju analüüsist selgub, et idee teostumisel oleks linnaelanikel ainult kaotada.

Õigusanalüüsi kohaselt ei oleks haldusreformi kriteeriumeid eeskujulikult täitva Keila sundliitmine ka õiguspärane.

Ruumilise planeerimise analüüsidega tegeleva Hendrikson & Ko koostatud "Keila linna sundliitmisega kaasnevate asjaolude uuring" ütleb kokkuvõttes, et sundliitmisel on negatiivne mõju nii linna haldussuutlikkusele kui ka transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele. Kaudne mõju on negatiivne avalike teenuste osutamise kvaliteedile ja demograafilisele situatsioonile. Samuti puuduks sundliitmisel ajalooline põhjendatus.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul läheks Keila sundliitmine läänepoolsete omavalitsustega vastuollu ka Harju maakonnaplaneeringuga, mis on seadnud eesmärgiks maakonna tasakaalustatud ruumilise arengu. "Maakonnaplaneeringu järgi soositakse just kohalike keskuste teket ja tugevnemist Tallinna lähiregioonist kaugemal, et võimaldada esmaste teenuste tarbimist piirkonnas koha peal. Keskuste äratõmbamine 60 kilomeetri kauguselt Keilasse läheb selle põhimõttega selgelt vastuollu," selgitas Fels.

Keila juhtumit analüüsinud Soraineni advokaadibüroo advokaadi Allar Jõksi sõnul ei anna ka lõpusirgel olev õigusanalüüs valitsuse ideele elujõudu. "Eelnõu seletuskirjast ei nähtu, et valitsus oleks üldse hinnanud ja kaalunud, kas sundliitmisest võiks Keila linna kõrvale jätta. Keila, Padise ja Vaselemma valla ja Paldiski linna sundliitmisel oleks uue omavalitsusüksuse rahvaarv 12 950, millega oleks haldusreformi seaduses eelistatud kohaliku omavalitsusüksuse suurus täidetud," ütles Jõks.

Endise õiguskantsleri sõnul oleks haldusreformi eesmärgid saavutatavad ka ilma Keila linna kui kriteeriumi täitva omavalitsusüksuseta liitmiseta, ning arvestades, et Keila linna sundliitmisega ei kaasne positiivseid mõjusid, on sundliitmine õigusvastane.

Iseseisva Keila Facebooki lehe loonud Aare Lepiksaar ütles täna ennelõunal toimunud analüüside kokkuvõtete tutvustamisel, et valitsuse argumendid ei veena ning survestamine liitumiseks on poliitiline. "See on ühe erakonna piirkondlik võimuhaaramise katse," lisas ta.

Keila linnaelaniku ja ajalooõpetaja Mairoos Kala sõnul peaks sundliitmise eesmärk olema millegi paremaks tegemine. "Kui sa midagi teed, pead sa suutma analüüsida tagajärgi, mida sa sellega saavutad. Praegu on see mõte küll väga poolik. Vigastest mõtetest sünnivad väga rumalad teod ja kahjulikud tagajärjed," lisas ta.

Hääletus Keila iseseisvuse üle toimub eeloleval pühapäeval ja esmaspäeval ning sellest saab osa võtta tavapärastes küsitluspunktides Keila Tervisekeskuses ja Keila Kultuurikeskuses ja pühapäeval ka elektrooniliselt.

Laadimine...Laadimine...