Andmekaitsenõue pitsitab koole

Koolid on kohustatud küsima igalt lapsevanemalt nõusolekut, kas lapse nime või fotot tohib näiteks õppeasutuse kodulehel, infostendil või almanahhis kasutada.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Andmekaitsenõue pitsitab koole

Toimetaja: Sandra Lepik

Koolid on kohustatud küsima igalt lapsevanemalt nõusolekut, kas lapse nime või fotot tohib näiteks õppeasutuse kodulehel, infostendil või almanahhis kasutada.

Eelmise aasta mais hakkas kehtima uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR, mis on hakanud tugevasti mõjutama koolide tööd, vahendas BNS Postimeest.

Koolid on kohustatud küsima igalt lapsevanemalt nõusolekut, kas lapse nime või fotot tohib näiteks õppeasutuse kodulehel, infostendil või almanahhis kasutada. Kui vanem nõus ei ole, ei pruugi laps saada osaleda mõnel kooliüritusel, kus ta paratamatult pildile võiks jääda.

Näiteks oli Tallinna Kristiine gümnaasiumis üks lapsevanem keelanud uue määrusega seoses oma lapsel koolis klassipildile jäämise. Nii oligi õpetaja sunnitud klassipildi tegemise ajal paluma sel õpilasel kõrvale minna. "Laps nuttis, ja siis vanem nõudis uue klassipildi tegemist uuel ajal," kirjeldas jaburavõitu olukorda kooli direktor Tiina Pall, kelle sõnul on tegemist ebamõistliku määrusega.

Koolile on see kohustus, mille täitmisega küll alguses viivitati, kuid lõpuks oldi selleks siiski sunnitud. Kool on saatnud nõusolekukirja rohkem kui 850 õpilase vanematele ning enamikult on ka vastus saadud, kirjutab Postimees. 

Näiteks Tallinna Kristiine gümnaasium ja Tallinna humanitaargümnaasium lähtuvad praegu põhimõttest, et kui vanem pole otseselt keeldunud, siis kool lapse isikuandmeid kasutab. Seevastu Tartu Miina Härma gümnaasium ja Võru gümnaasium on läinud veidi mugavamat teed. Mõlema kooli puhul tuleb juba lapse kooli astudes vanematel täita vorm või taotlus, milles küsitakse ka nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. "Kõik meie koolis käivate laste vanemad on avalduses need osad täitnud ja täiendavaks nõusoleku küsimiseks ei näe me vajadust," selgitas Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg.

Koolijuht lisas siiski, et kui tegemist on mõne projektiga, kus tehakse videolõike ja fotosid, siis eraldi nõusolek ikka küsitakse. Näiteks filmiti neil õppevideo tarbeks rahvatantsurühma tantsijaid ja kõigilt lapsevanematelt küsiti kirjalikult luba. "Meil ei ole olnud juhtumeid, et lapsevanem ei ole nendes projektides osalemiseks nõusolekut andnud. Aga kui lapsevanem ei ole nõus, siis tema laps ei saa selles osaleda. Tantsurühma ei saa filmida nii, et mõni tantsija kindlasti filmile ei jää," selgitas Tannberg.

Mälestuste jäädvustamiseks tohib Postimehega rääkinud koolidest oli uue määruse suhtes kõige positiivsemalt meelestatud Pärnu Mai kool, kuhu on tööle palgatud suisa andmekaitsespetsialist Hanno Saks. Kool on saatnud samuti ligi 850 õpilase vanemale nõusolekuvormi, millele enamik on ka vastanud.

Saksi sõnul on GDPR igati normaalne ja kindlasti järgimist vajav reeglistik, erinevalt mõnest tema hinnangul "banaani kõveruse määrusest". Andmekaitsespetsialist selgitas, et Mai koolil on õigus kasutada õpilaste isikuandmeid kas õigusest tulenevalt või siis lapsevanema nõusoleku alusel. Õigusest tulenevalt võib isikuandmeid Saksi sõnul kasutada pedagoogiliseks tegevuseks ja koolikeskkonna loomiseks, kuid näiteks õppeväliste ürituste jaoks on vajalik juba lapsevanema nõusolek. Nõusolekut pole vaja näiteks isiklikuks otstarbeks andmete kasutamise kohta, st kui õpetaja teeb foto ainult endale mälestuseks.

Saks ütles, et tegelikult soovivad ju kõik, et nendega enne räägitaks, kui nende isikuandmed kuhugi üles riputatakse. "Näiteks minu jaoks on kooli veeb okei, aga mulle on põhimõtteliselt vastuvõetamatu Facebook. Selliseid inimesi on palju," sõnas ta.

Vastupidiselt mõne teise kooli praktikale ütles Saks, et kui lapsevanem jätab vastamata, tuleb seda vastavalt GDPRi nõuetele käsitleda kui mittenõustumist.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmekaitse koordinaator Ingrid Lehto ütles, et koolide esindajad või koolipidajad on küll küsinud ministeeriumilt nõu ja selgitusi GDPRi kohta, kuid otsest kurtmist ta ei maininud. Koolidele on jagatud juhendmaterjale ning küsimustega saab alati pöörduda ka andmekaitse inspektsiooni poole.

Laadimine...Laadimine...