Andres Kollist: Tallinna suurim vara on tema inimesed

"Harmooniliselt ja kaasaegselt arenev linnakeskkond on oluline tegur ka väljarände tasakaalustamiseks ja võimaluste loomiseks Eestisse tagasipöördujatele," rääkis Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni juht Andres Kollist konverentsil "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart". Teekaardile kuuluvad kergliiklusteed, jalgrattakultuur, wifi, Tallinna-Helsingi tunnel, kogukondlik linnapõllumajandus ja muud linlaste elu paremaks muutvad projektid.

Pilt: Albert Truuväärt

Andres Kollist: Tallinna suurim vara on tema inimesed

"Harmooniliselt ja kaasaegselt arenev linnakeskkond on oluline tegur ka väljarände tasakaalustamiseks ja võimaluste loomiseks Eestisse tagasipöördujatele," rääkis Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni juht Andres Kollist konverentsil "Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart". Teekaardile kuuluvad kergliiklusteed, jalgrattakultuur, wifi, Tallinna-Helsingi tunnel, kogukondlik linnapõllumajandus ja muud linlaste elu paremaks muutvad projektid.

22images

"Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart on pikemaajaline tegevuskava. See on nimekiri nn suurtest ideedest, tegevustest, rajatistest, teenustest jms, millised on Tallinna linnaruumile, elukeskkonnale, infrastruktuurile ja elukorraldusele, kokkuvõttes – Tallinna arengule olulised," rääkis Kollist, "strateegilisi sihte seadmata, ilma inimeste heaolu, elu- ja majanduskeskkonna turvalisust ja atraktiivsust edendavatele tegevustele fokusseerimata on raske püsida linnade rahvusvahelises konkurentsis. Harmooniliselt ja kaasaegselt arenev linnakeskkond on oluline tegur ka väljarände tasakaalustamiseks ja võimaluste loomiseks Eestisse tagasipöördujatele. Teekaardile on kantud vaid 11 objekti ja sedaviisi on kavandatava arengu prioriteedid ilma liigse hajumiseta välja toodud."

Kollist rõhutas, et teekaart ei ole otseselt rahastamiskava, küll aga Tallinna  järgmise perioodi eelarvestrateegia üks alusdokument. "Seega on teekaart suunanäitaja ja oluline sisend Tallinna rahastamisotsuste kavandamisel. Väga oluline on linnavalitsusele seatud ülesanne töötada välja teekaardile kantud objektide realiseerimise ligikaudne maksumus ja ajakava nende realiseerimiseks. Teekaardi objektide realiseerimisel on oluline kaasata ülikoole, ettevõtteid, erinevaid asutusi, kolmanda sektori organisatsioone. Paljude, eriti aga pikaajaliste teekaardi objektide realiseerimine ei sõltu vaid Tallinna soovist. Siin on oluline võimekus teha rahvusvahelist koostööd." 

"Tallinna kõige suuremaks varanduseks on tema inimesed. Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi eesmärk on just sellest lähtuvalt arenguprioriteetide terviklik kaardistamine ja eelduste loomine nende elluviimiseks," rõhutas Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni juht Andres Kollist. 

Täna toimuvat konverentsi on võimalik jälgida otseülekandes Tallinna Televisiooni veebilehe vahendusel www.tallinnatv.eu. Konverentsi programm on kättesaadav: teekaart.tallinn.ee

Laadimine...Laadimine...