Andres Sõnajalg: miks kaitseministeerium ei kaasa ettevõtjaid tuuleparkide töörühma?

"Praegu moodustatud töögrupi kooseis on vastuolus keskkonnakomisjonis kokkulepituga, sest pole laiapõhjaline - pole kaasatud ettevõtlusorganisatsioone ning tuuletehnoloogia pädevust omavaid eksperte ja koosneb üksnes ministeeriumite ametnikest," kirjutas Tuuletehnoloogia liidu esimees Andres Sõnajalg kaitseministeeriumile.

Pilt: Scanpix

Andres Sõnajalg: miks kaitseministeerium ei kaasa ettevõtjaid tuuleparkide töörühma?

"Praegu moodustatud töögrupi kooseis on vastuolus keskkonnakomisjonis kokkulepituga, sest pole laiapõhjaline - pole kaasatud ettevõtlusorganisatsioone ning tuuletehnoloogia pädevust omavaid eksperte ja koosneb üksnes ministeeriumite ametnikest," kirjutas Tuuletehnoloogia liidu esimees Andres Sõnajalg kaitseministeeriumile.

Tuuletehnoloogia Liit kritiseerib kaitseministeeriumi, et neid ei ole kaasatud töörühma, mis otsib lahendusi tuuleparkide rajamiseks nii, et see ei kahjustaks riigikaitse eesmärgil püstitatud radarite tööd, vahendas BNS.

Sõnajalg viitab aasta alguses toimunud riigikogu keskkonnakomisjoni koosolekutele, kus võeti vastu konsensuslik otsus kaasata protsessi ka tuuleenergeetika ettevõtete esindajad. Ettevõtlusorganisatsioonide töörühmast välja jätmine on vastuolus kaasatud valitsemise põhimõtetega, samuti oleks otseselt vastuolus varasema kokkuleppega, märgib ta.

Sõnajala sõnul oleks ettevõtete kaasamine ka valitsuse huvides, kuna vaja on välja töötada õiguslik alus, kuidas ettevõtted saaksid riigikaitse tehnilistes süsteemides tuulikute mõjude vähendamiseks tehtavaid investeeringuid katta.

"Tehnilised küsimused peituvad suuresti tuulikute uutes tehnoloogiates ja nende kohandamises. Nimetatud asjaolusid arvesse võttes tagab suurima avaliku huvi see, kui töörühma on kaasatud tuuleenergeetika tööstussektori praktikuid," märgib Sõnajalg.

Kaitseminister Hannes Hanso kutsus juuli keskpaigas kokku ainult ministeeriumite esindajatest koosnevad töörühma, mis tuuleparkide ja riigikaitse küsimusi arutama hakkab.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang ütles BNS-ile, et töörühm tegeleb eri aegadel väga erinevate ülesannetega, mistõttu ei ole mõistlik töögrupi püsivateks liikmeteks nimetada ühe konkreetse valdkonna spetsialiste või esindajaid.

"Näiteks ka kaitseväe eksperdid ei ole töörühma püsivateks liikmeteks. Kõiki eksperte, sealhulgas tuuleparkide arendajaid on kohtustus kaasata töörühma töösse vastavalt vajadusele ehk lähtuvalt lahendatavast ülesandest. Töörühm kavatseb teha tihedat koostööd nii tuuleparkide arendajate katusorganisatsioonide kui ka üksikute tuuleparke arendavate ettevõtetega," lisas ta.

Töörühma ülesanneteks on püstitatud selguse loomine, missugustes Eesti piirkondades on tuuleparkide rajamine võimalik. Seejärel peab töörühm otsima ja analüüsima erinevaid võimalusi ja lahendusi tuuleparkide rajamiseks, kuid nii, et see ei kahjusta riigi sõjalist võimet, selgub ministri käskkirjast.

Töörühma kolmas ülesanne on kaaluda võimalusi, kas riigikaitseliste objektide rajamist võiksid rahastada erainvestorid ning sellest lähtuvalt valmistada ette õigusaktid, mis võimaldaksid erainvestoril rahastada riigi julgeolekuks vajalikke ehitisi või muid soetusi.

Tuulikuparkide rajamise ja riigikaitseliste objektide vaheline vastuolu tuli välja tänavu jaanuaris, kui kaitseministeerium andis teada, et tuulikuparkide püstitamine Ida-Virumaale hakkab segama kaitseväe radarite ja väidetavalt ka luure tööd.

 

LOE KA:

RAUDVERE: Miks ainult Eesti kaitseministeerium kasutab sellist tehnikat, mis laseb end tuulikutest segada?

Teateid rinderiigist: sõjalistele huvidele viidates keerab riik tuuleenergial kraanid kinni

Valdur Lahtvee: valitsus takistab Eesti saastest vabastamist ja pidurdab tuuleenergia kasvu

Ettevõtja: miks kaitseministeerium võitleb tuulikute vastu, kui seegi on osa julgeolekust?

Laadimine...Laadimine...