Apteekrid soovivad muuta proviisorite lähtetoetuse korda

Eesti Apteekrite Liit tegi rea ettepanekuid proviisorite ja farmatseutide lähtetoetuse korra muutmiseks, soovides kaotada esimese proviisorina töötamise nõude ja lihtsustada toetuse saamise sõltumist piirkonnast.

Pilt: Scanpix

Apteekrid soovivad muuta proviisorite lähtetoetuse korda

Toimetaja: Vesta Reest

Eesti Apteekrite Liit tegi rea ettepanekuid proviisorite ja farmatseutide lähtetoetuse korra muutmiseks, soovides kaotada esimese proviisorina töötamise nõude ja lihtsustada toetuse saamise sõltumist piirkonnast.

Praegu peab noor proviisor või farmatseut tööle asuma lähtetoetuse saamiseks õigustatud paigas esimese proviisori või farmatseudina. 

See eeldab päris uue apteegi või haruapteegi asutamist, sest olemasolevas apteegis või haruapteegis on juba keegi tööl olnud.

Seadusesätte eesmärgiks peaks olema vähese nõudlusega kohtades apteegiteenuse jätkamise toetamine, mitte uute apteekide ja haruapteekide asutamine kohtades, kus neid kunagi varem ei ole olnud. "Esimese" spetsialistina tööleasumise nõue tuleb kindlasti kaotada, leiab liit.

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv kirjutas, et praegu on lähtetoetuse saamiseks õigustatud koha määrang küllaltki keeruline. Selline keeruline regulatsioon ei ole otstarbekas, kuna proviisoritest ja farmatseutidest on täna puudus kõikjal.

Spetsialiste tõmbavad praegu endale suuremad linnad ja Tallinna ümbruse vallad. Lähtetoetuse saamine oleks liidu hinnangul õigustatud kõikides omavalitsusüksustes, mis ei ole enam kui 4000 elanikuga linn ega külgne Tallinna linnaga.

Laadimine...Laadimine...