Arendaja lubab jätta linnarahvale pikniku pidamiseks tasuta peaaegu poole oma maast

Pro Kapital pakub rahvale merest alates 25-meetrise avaliku ala piknikupidamiseks, andes sisuliselt ligi poole oma kinnistust tasuta avalikku kasutusse.

Arendaja lubab jätta linnarahvale pikniku pidamiseks tasuta peaaegu poole oma maast

Pro Kapital pakub rahvale merest alates 25-meetrise avaliku ala piknikupidamiseks, andes sisuliselt ligi poole oma kinnistust tasuta avalikku kasutusse.

"Lahtisest uksest sissemurdmine," iseloomustas kohaliku asumiseltsi aktivistide tegevust Pro Kapitali tegevjuht Allan Remmelkoor. "Meediaruum kahjuks kubiseb valeväidetest. Alles detsembris Harju maavalitsuses toimunud arutelul kinnitas selts, et merest 25 meetrit avalikku ala neile sobib. Täna on leitud uus argument – võitleme 50 meetri nimel! Ilmselt mõistab igaüks, et 25 000 ruutmeetrit ehk ligi nelja

Vabaduse väljaku suurune avalik ruum koos promenaadi ja liivarannaga on siiski küllaldane, et võimaldada mugavat piknikupidamist. Lisaks teab selts hästi, et 50-meetrist keeluvööndit pole Tallinna kesklinna mereäärses piirkonnas Admiraliteedi basseinist Noblessnerini mitte kusagil."

Remmelkoore sõnul on seltsingulised tegelikult täiesti teadlikud, et heakskiitu ootav detailplaneering ei piira kellegi ligipääsu randa. Vastupidi, detailplaneering loob sellele hoopis seadusliku aluse, tagab lauge liivase ranna ega võimalda olemasoleva liivaranna ette merele jahisadamat rajada. See omakorda välistab igasuguste sadamarajatiste tekkimise võimaluse, mida muuhulgas samuti kardetakse.

Hoonete alla viiendik

"Seltsi esindajate avalikes esinemistes jäetakse märkimata seegi tõsiasi, et anname kõnealusest 60 000 m2 suurusest kinnistust ligi poole avalikku kasutusse, samas hoonestades pelgalt viiendiku," nentis Remmelkoor.

Praeguseks on meedias kujundatud ka mulje, justnagu peaks linnavalitsus Pro Kapitali detailplaneeringu vastu võtma, või muidu ollakse sunnitud tasuma ettevõttele miljon eurot nn trahvi.

Linnavalitsuse ja Pro Kapitali vahel sõlmitud leping siiski ei kohusta Tallinna linna detailplaneeringut kehtestama või ehitusõigust andma. Leping sätestab hoopis selle, millisel juhul saavad linnaelanikud endi käsutusse tasuta ehk ilma rahata selle osa Pro Kapitali kinnistust, mis jääb sinna rajatava uue linnatänava alla.

Üldiselt peaks linn avaliku tee alla jääva eraomandi seaduses ettenähtud õiglase turuväärtuse eest ära – või välja – ostma.
Kuid praegu on linnal võimalus see tänavaosa endale saada täiesti tasuta ning maksumaksja raha säästes. Seda juhul, kui sinna ümber arendatakse välja rannapark, promenaad, ja muudetakse sealne piirkond üleüldse heakorrastatud alaks. Heakorrastatus on omakorda kinnisvarafirma huvi, miks ta linnale vastu tuleb ja tüki maad tänava alla ära annab.

Sadam plaanidest väljas

Remmelkoor osutab ka Telliskivi Seltsi kodulehe väljavõttele, kus viidatakse, et loobutakse protestidest, kui liivaranna kohal tõmmataks ehitusala 25 m kaugusele kaldakindlustustest. See tähendab, et avalik ala tuleks isegi laiem kui 25 m.
Remmelkoore sõnul esitati see kompromiss tingimusena, kui Telliskivi Selts lõpetab omakorda oma protestid, nii nagu nende kodulehel öeldud.

Maavalitsuses toimunud nõupidamise protokolli on siiski lisatud, et Telliskivi Selts keeldus seda kompromissi kinnitamast, nõudes lisaks sadama arendamise väljajätmist.

Sadam on praegu plaanidest välja jäetud, nii et ka selle võidu on selts juba saanud. Veelgi suuremateks vastutulekuteks ei näe Pro Kapitali juhid aga enam põhjust.

Laadimine...Laadimine...