Aruanne: põhikooli lõpetajate eesti keele oskus on ebapiisav

2018. aasta kokkuvõtte kohaselt on ühiskonna sidusus tervikuna suurenenud ning tööturulõhed eestlaste ja teistest rahvustest inimeste vahel vähenenud. Paremaks on muutunud ka Eesti elanike suhtumine uussisserändajatesse ning inimeste enesehinnanguline eesti keele oskus.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Haridus

Aruanne: põhikooli lõpetajate eesti keele oskus on ebapiisav

Toimetaja: Sandra Lepik

2018. aasta kokkuvõtte kohaselt on ühiskonna sidusus tervikuna suurenenud ning tööturulõhed eestlaste ja teistest rahvustest inimeste vahel vähenenud. Paremaks on muutunud ka Eesti elanike suhtumine uussisserändajatesse ning inimeste enesehinnanguline eesti keele oskus.

Valitsus kiitis heaks lõimumiskava aastaaruande, mille kohaselt on ühiskonna sidusus suurenenud ja tööturulõhed vähenenud, kuid eesti keele oskus nii põhikooli lõpetajate kui ka kutseõppurite seas on puudulik, vahendas BNS. 

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks arengukava "Lõimuv Eesti 2020" möödunud aasta tegevuste aruande.

Murekohtadena tuuakse aruandes välja eesti keele ebapiisav oskus nii põhikooli lõpetajate kui ka kutseõppurite seas. Ka teistest rahvusest elanike osakaal Eesti avalikus teenistuses on endiselt tagasihoidlik.

"Hulk edusamme on tehtud, aga palju tööd on veel ees. Hea meel on näha, et eesti keelt osatakse aina paremini ning keeleõppe võimalused avarduvad. Ilma keeleoskuseta ei teki ühiskonnas jagatud väärtusi. Lõimumine on pikaajaline ja pidev protsess, aga eesti keelt peavad siin kõik oskama," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Aruandes märgitakse, et täiskasvanute keeleõppe korraldamiseks loodi mullu Narva ja Tallinna eesti keele majad ning tänu uutele e-lahendustele on keeleõppe võimalused muutunud interaktiivsemaks. Lisaks viidi venekeelne telekanal ETV+ kogu Eestit katvasse vabalevi põhivõrku, ning suurenes kanali vaadatavus venekeelse elanikkonna seas.

Arengukava üldeesmärk on sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi.

Laadimine...Laadimine...