ARUTELU: Kuidas koguda elanike heaks rohkem raha

"Üks võimalus omavalitsustel tulu teenida oleks uute kohalike maksude, näiteks turismimaksu kehtestamine. On ka küsitud, kas maamaks võiks olla kohalik maks," ütles  omavalitsusfoorumil esinev Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektor Jüri Võigemast. "Omavalitsustele oleks vaja võimalust ise oma tulubaasi suurendada, et viia ellu kohaliku kogukonna soovitud projekte."

Pilt: Scanpix
Eesti

ARUTELU: Kuidas koguda elanike heaks rohkem raha

Ivo Karlep

"Üks võimalus omavalitsustel tulu teenida oleks uute kohalike maksude, näiteks turismimaksu kehtestamine. On ka küsitud, kas maamaks võiks olla kohalik maks," ütles  omavalitsusfoorumil esinev Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektor Jüri Võigemast. "Omavalitsustele oleks vaja võimalust ise oma tulubaasi suurendada, et viia ellu kohaliku kogukonna soovitud projekte."

13. novembril toimub Kultuurikatlas järjekordne omavalitsusfoorum, mis tänavu keskendub kohalikele maksudele. "Tänavuse omavalitsusfoorumi aruteluteema on sõnastatud nii, et selle järele võib panna nii küsi- kui ka hüüumärgi. Tõepoolest võib küsida, kas maksupoliitika on kui regionaalarengu mootor, või lihtsalt hüüatada, et nii see ongi," selgitas Võigemast. "Minu meelest on väga oluline, et parlamendivalimiste eel ka kohalike omavalitsuste tulubaasi moodustamise maksud kõneaineks võetakse. See annab lootust, et mingil hetkel hakatakse neid küsimusi tõsiselt arutama, mitte ei piirduta tõdemusega, et ärme maksuküsimust torgi."


Suurem vabadus


Omavalitsuste tulubaasis on praegu kõige suurem osa üksikisiku tulumaksul. Kohalikest maksudest, mida enne oli kümme, on praegu kasutusel ainult kolm – reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasud. Kohalike maksude osakaal on aga hästi väike, moodustades vähem kui poolteist protsenti kõigist tuludest. See pärsib Võigemasti hinnangul tugevasti kohalike omavalitsuste tegevusvabadust ja tekitab küsimuse, kas omavalitsused saaksid midagi teha, et ise oma tulubaasi suurendada. 
"Seda oleks vaja, et ellu viia kohaliku kogukonna soovitud projekte," lausus Võigemast. "Üks selline võimalus oleks uute kohalike maksude, näiteks turismimaksu kehtestamine. On ka küsitud, kas maamaks võiks olla kohalik maks."


Veel on arutletud, kas mingi osa kohaliku ettevõtlusega seotud maksudest võiks laekuda omavalitsusele. "Olgu see siis ettevõtte tulumaks või käibemaks," ütles Võigemast ja lisas, et käibemaksu osa ei peaks laekuma otse kohaliku omavalitsuse eelarvesse, vaid sellest võiks moodustada erilise sihtotstarbelise fondi, mille kaudu toetada kohalikuks ettevõtluseks paremate tingimuste loomist. "Kunagi on arutluse all olnud seegi, kas ettevõtte tulumaksu puhul ei võiks kasutada piirkondlikku eristamist.

Enamarenenud piirkondades võiks ettevõtte tulumaks olla suurem, ja et arendada vähem arenenud piirkondi, siis nendes võiks see olla väiksem. Aga selle teemaga pole kahjuks kuigi palju tegeldud."


Aasta tagasi toimus haldusreform ning nüüd peaks ilmnema ka selle kasu. "Toona räägiti nii kohalike omavalitsuste ülesannetest kui ka nende tulubaasi taastamisest," selgitas Võigemast. "Praegune valitsuskoalitsioon ongi mõlemas vallas oma sammud astunud. Tõsi, asi pole veel lõpuni jõudnud, aga kohalike omavalitsuste tulubaasi on parandatud tulumaksust laekuva osa märkimisväärse suurendamisega. Omavalitsuste liit taotleb tulubaasi laiendamise jätkamist."  


Kui kohalike maksude valikut ei suurendata, oleks vaja tekitada suurem vabadus mingi muu maksu osas, mis läheks kohalikule omavalitsusele, leidis Võigemast. "See tähendaks sedagi, et kohapeal saab otsustada näiteks maamaksu või tulumaksu suuruse üle," ütles ta. "Nii saaks maksude abil aidata vähemarenenud piirkondi, kus oleks väiksemad maksud. Kui ühel kohalikul omavalitsusel pole oma elanikega maksusuhet, siis see hoiab arengut kinni."


Vaja uut maksureformi?


Foorumil ettekandega esineva majandusteadlase Viktor Trasbergi arvates on aga omavalitsuste tulude tõstmine kahe otsaga asi. "Kui me anname omavalitsustele lihtsalt suurema osa üksikisiku  tulumaksust, siis hakkab vahe jõukamate ja vaesemate omavalitsuste vahel veel suuremaks kärisema," selgitas ta. "Ühele poole jäävad siis Tallinn, Harjumaa ja teised suuremad hästi toime tulevad omavalitsused, aga need väikesed jäävad ikka vaeseks. See suurendaks ebavõrdsust veelgi. Ainult oma maksutulust elamine tähendaks omavalitsuste suurt ebavõrdsust. See probleem ei olegi maksudega lahendatav. Me peame kasutusele võtma dotatsioonid ja toetused vaesematele omavalitsustele."


Eesti maksusüsteemis teadlase sõnul väikeste kosmeetiliste parandusega enam midagi ei paranda. "Võib öelda, et mitte ühegi maksuga ei saa praegu rahul olla," ütles Trasberg, tuues lahendusena välja astmelise tulumaksu. "Kindlate astmetega maks kõigile hakkaks siluma ka piirkondlikke erinevusi. Tallinna ja Harjumaa inimesed maksaksid siis rohkem ja vaeste piirkondade inimesed vähem. See muudab omavalitsuste rahakoti veelgi ebavõrdsemaks, kui sõltutaks ainult kohalikust tulust. Ilma abiprogrammideta vaesematele piirkondadele ilmselt ei pääse. Tuleb kehtestada kindlad maksuastmed ja lõpetada maksuvabastused ning keeruline progresseeruv arvestus. Tulud kasvavad ja varsti polegi kellelgi nagunii mingit maksuvaba tulu."

 

 

 

RIISALU: Omavalitsused võiksid ka ise ettevõtlikud olla


"Praegu läheb riigil ja rahval hästi, maksu laekub ja raha tuleb," ütles abilinnapea Aivar Riisalu. "Kaugelt pole aga vaja otsida näidet, kuidas riik otsustas üleöö vähendada omavalitsustele laekuvat raha."


Riisalu arutleb foorumil, kas omavalitsused peaksid ka ise ettevõtlikud olema. Masu võib tema sõnul varsti korduda, seetõttu peaks linn olema võimeline ise puuduva raha teenima ning tekitama endale arvestatavad rahavood, et raskel ajal majandamisega hakkama saada.


"Kui linna ettevõtted teenivad korralikult, siis jätkub maksumaksja raha ju rohkemaks, mida linnas saaks ja peaks paremaks muutma," rääkis ta. "Vastupidiselt meie rahandusministrile, kes ütles, et headel aegadel tuleks laene tagasi maksta, leian mina, et headel aegadel tasub ikka varusid korjata, et siis kehvemad ajad üle elada. Praeguste rahahindade juures ei ole mõistlik laene enne tähtaega tagasi maksta."

Laadimine...Laadimine...