Arutelu Merivälja muuli ümberkujundamise üle andis kohalikele lootust

Teisipäeval peetud arutelu Merivälja muuli kohale kavandatava jahisadama ja hoone ehitamise osas andis kohalikele asumiseltsidele lootust, et arendaja soovitud planeeringut ei kinnitata enne täiendavate uuringute läbiviimist.

Pilt: Scanpix
Eesti

Arutelu Merivälja muuli ümberkujundamise üle andis kohalikele lootust (1)

Teisipäeval peetud arutelu Merivälja muuli kohale kavandatava jahisadama ja hoone ehitamise osas andis kohalikele asumiseltsidele lootust, et arendaja soovitud planeeringut ei kinnitata enne täiendavate uuringute läbiviimist.

"Kuigi kaasamiskoosolek oleks pidanud toimuma juba varem, andis selle toimumine siiski elanikele lootust otsustajate mõistmisele täiendavate uuringute vajalikkusest," ütles Merivälja Aedlinna Seltsi esindaja Külli Kroon kolmapäeval BNS-ile. "Jõuti arusaamisele, et vajalike uuringute puudumise tõttu ei ole täna selge, millistel tingimustel on sellel alal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam, et oleks samal ajal tagatud merekeskkonna hea seisundi, aga ka visuaalsete väärtuste säilimine. Sellise olulise teabe puudumise tõttu on elanike hinnangul planeerimislahendusele kooskõlastuse andmine vastutustundetu," märkis Kroon.

"Huvide tasakaalustamiseks ning mereressursi säästlikuks kasutamiseks tuleb teha koostööd, mida käesoleva planeeringu menetlemisel ei ole tehtud elanike hinnangul piisavalt ei elanikega ega ka asjatundjatega. Seetõttu oli Pirita linnaosavanema Alina Tubli ja Pirita planeeringute komisjoni juhi Taavi Toppi eestvedamisel läbiviidud kaasamiskoosolek hädavajalik," leidis Kroon.

"Elanikud tunnustavad ka kaasamisnõuniku ametikoha loomist Tallinna linnavalitsuse juurde. Kuigi koosolek oli emotsionaalne ning paljud küsimused jäid vastuseta, tekkis elanike ja ametnike vahel esmakordselt diskussioon selle ala planeerimise tüviküsimuste üle," märkis Kroon.

Tema sõnul väljendasid ümbruskonna elanike esindajad koosolekul, et neil ei ole midagi selle vastu, et Merivälja muul, kus tallinlased armastavad tormi ajal üle kaiserva paiskuvat veepilve imetleda või päikeseloojangut nautida, võiks saada lähitulevikus naabriks õdusa kohviku ning kasvada kohaliku piirkonna vajadustele vastavaks hooajaliseks jahtide sildumiskohaks või kasutada ala Tallinna vajadustele vastava meretakso kui avaliku teenuse arendamiseks.

"Kuid planeeringulahendus väljapakutaval kujul ei ole neile vastuvõetav ning ei teeni mingilgi määral kohalike elanike huve. Elanikud väljendasid, et tunnevad end sellest planeeringust häirituna ja leidsid, et parim lahendus on praegune plaan sellisel kujul katki jätta," ütles Kroon.

"Väljapakutud kujul lahendusega ei ole saavutatud mõistlikku tasakaalu keskkonna säästmise, kohaliku huvi ja erahuvi vahel, mistõttu on kahjuks sellisesse planeerimistegevusse konflikt paratamatult sisse kirjutatud. Lisaks märkisid elanikud, et nende hinnangul ei ole ala planeerimine eraldiseisvalt ülejäänud Ranna teega külgnevast alast põhjendatud," selgitas Merivälja seltsi esindaja.

Kroon märkis ka, et TTÜ Meresüsteemide Instituudi teaduri Kai Künnis-Beresi hinnnagul tuleks Ranna tee äärne rohekoridor loodusliku lõiguna alles jätta ning vältida sellise unikaalse linnalähedase looduskoosluse täielikku tsiviliseerimist. Peale Reidi tee valmimist ei ole Tallinnas enam jäänud looduslikke rannikualasid, mistõttu on selle ainulaadse ilusa looduskoosluse hoidmine oluline muuhulgas ka rohelise pealinna eesmärgi kandmiseks.

Arendaja soovib rajada Merivälja muuli piirkonnale detailpaneeringut, mis lubaks sinna ette rajada jahisadama ja kolmekorruselise hoone, kus pakutaks toitlustust ja majutust. Lisaks pikendataks muuli, süvendataks mereala ja täidetakse ranna nõlvasid ning rajataks kergliiklustee, mänguväljak ja parkimiskohad.

Rannapiirkond Meriväljal, kuhu sadamat planeeritakse, on praegu looduslik kivine rand, mis on kohalikele ja ka ranna külastajatele vaba aja veetmise ja ennekõike tallinlaste armastatud tormilainete vaatlemiskoht. Rannast avaneb vaade Tallinna siluetile, mida kavandatav kolmekorruseline maja ja lainemurdjad, ilma milleta oleks sadama rajamine võimatu, oluliselt piiraks. Kohalikke koondav Merivälja Selts on planeeringu vastu ja Tallinna Pirita linnaosa valitsus kutsus teisipäevaks kokku ümarlaua plaanitava sadama teemal.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...